Šport 2022. 06. 07.

Aj v tomto roku sa uskutočnia obľúbené detské cyklistické preteky PIKO-BIKE KID CUP

V nedeľu, 12.júna sa uskutočnia už tradičné cyklistické preteky pre najmenších: PIKO-BIKE KID CUP. Štart bude opäť pri reštaurácii Sistag, na brehu Váhu. Deti si môžu zasúťažiť v rôznych vekových kategóriách, na troch rôznych tratiach.  

VEKOVÉ KATEGÓRIE:

  1. MINI chlapci do 3 rokov nar. 2019 a neskôr
  2. MINI dievčatá do 3 rokov nar. 2019 a neskôr
  3. BABY chlapci 4-5 roční nar. 2017-2018
  4. BABY dievčatá 4-5 ročné nar. 2017-2018
  5. STUDENT chlapci 6-8 roční nar. 2014-2016
  6. STUDENT dievčatá 6-8 ročné nar. 2014-2016
  7. JUNIOR chlapci 9-11 roční nar. 2011-2013
  8. JUNIOR dievčatá 9-11 ročné nar. 2011-2013
  9. TEEN chlapci 12-14 roční nar. 2008-2010
  10. TEEN dievčatá 12-14 ročné nar. 2008-2010

PROGRAM:

8.00-9.30 registrácia, preberanie štartových čísel
10.00 štart kategórií MINI
cca 10.05 štart kategórií BABY
cca 10.10 štart kategórií JUNIOR a TEEN
cca 10.15 štart kategórií STUDENT
cca 11.30 vyhlásenie výsledkov

PRIHLÁŠKY:

Do súťaže môžu prihlásiť účastníkov iba ich zákonní zástupcovia!
Prihlášky on-line: https://bit.ly/2H6ldoW
On-line registrácia končí o polnoci 09.06.2022
Osobne: Na mieste pretekov, od 8.00 do 9.30, ale v takomto prípade treba počítať s dlhším čakaním a zvýšeným štartovným.

TRATE:

Trate všetkých vekových kategórií vedú po cykloceste Komárno-Kravany, od reštaurácie ŠIŠTAG.
Kategórie 1 – 4 MINI a BABY majú jeden malý okruh (cca 500m ).
Kategórie 5 -6 STUDENT – stredná trať ( cca 4,5 km ), pôjdu po cyklotrase smerom na Ižu, až po Veľký Harčáš, kde sa otočia a vrátia späť po tej istej trati.
Kategórie 7 – 10 JUNIOR a TEEN – dlhá trať ( cca 13,5 km ), pôjdu po cyklotrase až po Ižu, kde zídu na betónovú plochu pri Dunaji. Tu budú presmerovaní späť na cyklocestu, po ktorej sa vrátia do cieľa. Všetky vekové kategórie budú mať jedného dospelého, navádzacieho jazdca, ktorý pôjde pred pretekármi po celej trati a druhého dospelého jazdca, ktorý uzavrie peloton za posledným jazdcom.

ŠTARTOVNÉ:

Kategórie 1. – 4. 0- €
Kategórie 5. – 6. 3,- €
Kategórie 7. – 10. 4,- €.

Toto štartovné sa vzťahuje na predregistrovaných pretekárov! Pri registrácii na mieste pretekov je jednotné štartovné 5,- €. Registrácia je platná až úhradou štartovného u organizátora. Platba v hotovosti: v predajni bicyklov PIKO-BIKE, Komárno, Meštianska 3018 alebo prevodom na účet: SK45 7500 0000 0040 2089 3094 variabilný symbol: rok narodenia dieťaťa a do poznámky jeho meno. Všetci pretekári, ktorí prejdú svoju trať a dokončia preteky, dostanú v cieli účastnícky list a účastnícku medailu. Prví traja v každej vekovej kategórii dostanú za umiestnenie medailu a drobný darček.

VŠEOBECNÉ POKYNY:

Podmienkou je prejsť na bicykli alebo odrážadle vyznačenú trať samostatne, bez cudzej pomoci. V každej kategórii bude navádzací tzv. predjazdec a uzatvárací jazdec, na trati usporiadatelia a traťoví komisári. Pri nešportovom správaní jazdca, alebo jeho zákonného zástupcu, pri nedodržaní pokynov usporiadateľa, alebo propozícií pretekov, bude pretekár diskvalifikovaný. Ochranná prilba je povinná pre všetky vekové kategórie. Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť zákonného zástupcu. Ku štartu budú pripustení len pretekári s upevneným štartovným číslom na riadidlách a riadne nasadenou cyklistickou prilbou. Na celej trati je zakázané využiť akúkoľvek vonkajšiu pomoc! Protesty možno podávať písomne, max. 10 minút po príchode do cieľa a zložení kaucie 10,-€.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto rozpisu.