Mix 2019. 04. 05.

AKKOL s.r.o. ponúka profesionálne účtovné služby a poradenstvo

AKKOL s.r.o. s medzinárodnými referenciami ponúka širokú škálu účtovných a mzdových služieb vo svojej kancelárii v budove Trendu v Komárne. Okrem základných účtovníckych služieb, ponúka aj služby súvisiace so zakladaním podnikania, analýzu ekonomických ukazovateľov ako aj poradenstvo v oblasti riadenia podniku.

Spoločnosť AKKOL bola založená vo februári 2019 a je k dispozícii pre tých klientov, ktorí potrebujú pomoc v rôznych oblastiach účtovníctva a financií. Spoločnosť ponúka jednoduché a podvojné účtovníctvo, účtovný audit ako aj tvorbu účtovných procesov, ktoré napomáhajú zákazníkom zorientovať sa v obchodných procesoch, v účtovníctve alebo dokonca v pracovných ťažkostiach.

Účtovná kancelária poskytuje kompletný servis od zakladania spoločnosti, cez vedenia účtovníctva a ním spojené konzultácie, ako aj účtovné poradenstvo v oblasti ekonomiky až po oblasť personalistiky.

Hlavným cieľom účtovnej kancelárie AKKOL je pomáhať svojim zákazníkom, aby mohli získať hlbší prehľad o svojom podnikaní, jeho ekonomických výsledkoch a celkovom postavení svojej spoločnosti. Pre dosiahnutie najlepších štandardov kvality využíva účtovná kancelária AKKOL tie najmodernejšie účtovné softvéry.

Pre viac informácií volajte +421 949 277 211 alebo nám napíšte na akkol.ak2018@gmail.com prípadne nás navštívte na adrese Eötvösa 12, 2 poschodie, číslo dverí 305.