Mesto 2017. 08. 16.

Baby Point v Komárne

Potrebujete prebaliť, prezliecť, nakŕmiť svoje dieťa za nepriaznivého počasia a nemáte kde? Nadácia VÚB a Rodinné Montessori centrum o.z. vytvorili Baby Point, kútiky, v ktorých každá mamička nájde súkromie, čisté prostredie, pohodlie a všetko, čo potrebuje. 

Vďaka finančnej podpore Nadácie VÚB a vďaka hlasovaniu komárňanských mamičiek a priaznivcov, sa podarilo nášmu Rodinnému Montessori centru o.z. Komárno, vybudovať sieť piatich malých kútikov a vyhradených priestorov slúžiacich mamičkám s deťmi.

Po komplikovanom období, kedy sme my, tiež maminy a dobrovoľníčky, pre Baby Point-y hľadali útočiská a spolurealizátorov, s radosťou môžeme oznámiť, že Baby Point podporili poskytnutím priestoru pre umiestnenie vybavenia a súkromia pre mamičky s deťmi v Komárne Knižnica J. Szinnyeiho na Palatínovej ulici v centre mesta, ZŠ Rozmarínová, ZŠ Komenského, ZŠ Pohraničná v priestoroch Rodinného Montessori centra a Matica slovenská. Všetky režijné náklady sú hradené prevádzkovateľmi týchto Baby Point-ov, čo si veľmi vážime. Rodinné Montessori centrum prostredníctvom finančnej podpory Nadácie VÚB nakúpilo prebaľovacie pulty, stoly, kreslá, kde môžu matky nakŕmiť dieťa, redukcie wc, hygienické potreby a čistiace prostriedky, zabezpečujúce chod Baby Point-ov. O údržbu a upratovanie sa budú starať prevádzkovatelia, za čo sme veľmi vďačné.

Realizácia projektu nebola jednoduchá, nakoľko mnoho prevádzkovateľov organizácií, ktoré sme pôvodne plánovali zapojiť do projektu, nedokázalo poskytnúť voľný priestor, vhodné podmienky, alebo nemali záujem sa do projektu zapojiť. V jednom prípade bolo od Rodinného Montessori centra požadované, aby hradilo všetky náklady na réžiu, čo sme žiaľ museli odmietnuť, avšak nakoniec sa podarilo nájsť správne miesta a správnych ľudí, ktorí vidia význam tohto projektu.

Máme veľkú radosť, že nakúpené zariadenie sa bude môcť používať a mamičky sa budú mať v prípade potreby súkromia, za nepriaznivého počasia kam uchýliť a obslúžiť potreby svojich drobcov v pohodlnom priestore. Vďaka Nadácii VÚB, Rodinnému Montessori centru a poskytovateľom priestorov, budú mať svoje veci kam položiť, svoj kočík kam odstaviť, budú mať všetko potrebné, aj keby si zabudli doma plienku, alebo vlhčené utierky. Veríme, že Baby Point-y budú užitočné a komárňanským maminkám uľahčia život, že zostanú krásne a udržiavané a v meste ich bude len pribúdať. Pre lepšiu orientáciu maminiek sme umiestnili výrazné tabule na oplotenie a budovy a budeme maminy, aj budúce maminy, informovať o existencii Baby Point-ov prostredníctvom kartičiek s ich presnými polohami. Prevádzkový čas Baby Pointov sa samozrejme prispôsobuje miestu, kde sa nachádza a zväčša je to približne 8:00 až 16:30 v pracovných dňoch. Počas prázdnin je ešte prístup mierne obmedzený, ale s príchodom septembra sa Baby Point-y otvárajú na plnú prevádzku. Na ZŠ Komenského sú ešte nutné murárske práce, ale Baby Point bude k dispozícii najneskôr v septembri.

Touto cestou by sme sa rady poďakovali všetkým, ktorí hlasovali za náš projekt, Nadácii VÚB za poskytnutie tejto finančnej podpory a veľkej skúsenosti, všetkým spolurealizátorom a dobrovoľníkom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do realizácie projektu a pomohli nám splniť si sen a odstrániť aspoň jeden z nemála problémov v životoch mamičiek v našom meste. Do budúcnosti plánuje naše Rodinné Montessori centrum rozšírenie tohto krásneho a užitočného projektu na viaceré miesta.

ĎAKUJEME.

Rodinné Montessori centrum o.z.
H. Bereczová, T. Petrušová