Mesto 2019. 05. 10.

Bezplatný vysokorýchlostný internet v Komárne

Mesto Komárno sa úspešne zúčastnilo projektu, vďaka ktorému bude lepší prístup k bezplatnému internetu v centre mesta a v okolí centrálnej autobusovej stanice.

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu vyhlásil projekt s názvom „Wifi pre Teba“ ešte v roku 2018. Mesto Komárno splnilo požadované kritériá k získaniu grantu.
Predpokladaná hodnota projektu je 15 000 eur a z toho 95 % predstavuje dotácia. V rámci programu mesto Komárno zabezpečí širokopásmový bezdrôtový internetový prístup pre obyvateľov a turistov v týchto lokalitách:

  • Námestie generála Klapku a na námestie ústiace ulice Župná, Palatínova, Jókaiho a smer pevnosť,
  • dvor Dôstojníckeho pavilónu, pričom prístup budú mať aj občania, ktorí si tu budú vybavovať svoje záležitosti,
  • centrálna autobusová stanica mesta na Košickej ulici.

Vysokorýchlostný internet by mali podľa plánov obyvatelia a turisti začať využívať po procese verejného obstarávania a po inštalácii wifi siete približne od leta tohto roka.

(komarno.sk)