Fakturačné údaje

Vydavateľ:
22MEDIA s.r.o.
Tržničné námeste 4810,
945 01 Komárno
IČO: 44632436, IČDPH: SK2022776602

Šéfredaktor:
József Múcska
jm@22media.sk

Kancelária:
Tržničné námeste 4810, Komárno

Inzercia a spolupráca:
Ivan Horský
+421 905 605 232
i.horsky@22media.sk

Vedúci redaktor:
Bianka Pontyová
bianka@22media.sk

Web design:
22 Media

Kontakt

Prečítal som si a súhlasím s Vyhlásením o ochrane osobných údajov