Fakturačné údaje

Vydavateľ:
22MEDIA s.r.o.
Tržničné námeste 4810,
945 01 Komárno
IČO: 44632436, IČDPH: SK2022776602

Kancelária:
Tržničné námeste 4810, Komárno

Inzercia a spolupráca:
jm@22media.sk

Vedúci redaktor:
Bianka Pontyová
bianka@22media.sk

Web design:
22MEDIA

Kontakt

    Prečítal som si a súhlasím s Vyhlásením o ochrane osobných údajov