Mesto 2012. 04. 03.

Blíži sa každoročná súťaž Mladý záchranár 2012

Príďte sa pozrieť!

Každým rokom Mesto Komárno v spolupráci s Obvodným úradom Komárno usporiada súťaž Mladý záchranár. Tento rok sa súťaž uskutoční dňa 27. apríla 2012 v lokalite Mŕtveho ramena Váhu. Štart a cieľ bude v blízkosti reštaurácie Apály. Dĺžka súťažnej trate je cca. 1700m a bude na nej vytvorených šesť stanovíšť, kde žiaci predvedú svoje schopnosti a zručnosti. Na súťaž máme prihlásených 16 družstiev.

Hosťami súťaže budú predstavitelia MV SR sekcia IZS a CO, VÚC Nitra, ObÚ Nitra, Nové Zámky, Štúrovo a Komárno, zástupcovia „Komárom – Esztergom megyei katasztrófavédelem“, Riaditeľ Územnej vojenskej správy Nitra.
Na súťaži srdečne očakávame nie len súťažné družstvá, ale aj hostí, verejnosť a predstaviteľov médií.

Vyjadrite svoj názor