Šport 2011. 08. 23.

Blíži sa tradičný memoriál Gejzu Kúra

Zápasnícky klub Spartacus Komárno v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom a Mestom Komárno usporiada IX. ročník „Memoriál KÚR Gejzu“- medzinárodný zápasnícky turnaj mládeže gréckorímskym štýlom.

Vedenie Zápasníckeho klubu Spartacus Komárno týmto pozýva všetkých Komárňanov,  priaznivcov zápasníckeho športu ale aj tých ktorí sú zvedaví na veľmi atraktívne a úprimné súperenie najmenších zápasníkov z Komárna, ale aj zo Slovenska a zahraničia.

Príďte do športovej haly v Komárne dňa 10.09.2011 o 10,00 hod. povzbudiť Komárňanských chlapcov a dievčatá v čo najväčšom počte, vstup je zdarma!

 

Vyjadrite svoj názor