Šport 2016. 02. 01.

Pekný a športovo úspešný víkend zápasníkov ZK Spartacus Komárno v Bratislave

Dňa 30. januára 2016 v Bratislave usporiadal už tradičný voľnoštyliarsky turnaj miestny zápasnícky klub Dunajplavba Bratislava, Medzinárodný turnaj o Pohár riaditeľa ŠG v zápasení voľným štýlom.

Na turnaji sa zúčastnili aj zápasníci zo Zápasníckeho klubu Spartacus Komárno: 48 kg LAKATOŠ Imrich, 52 kg PREZMECZKÝ Július, 32 kg NAGY Nikolasz, 42 kg DOLNÍK Krisztián, 53 kg RAFAEL Kevin, 73 kg GERGŐ Kristóf, 85 kg NAGY Kevin, 63kg HULMAN Nikolas, 76kg KONYÁRI Daniel a 100kg SZEIFERT Ramón, pod vedením Dr. Karola Kúr a Kristiána  Csóka, pritom farby Spartacusu reprezentovala aj Mgr. Magdaléna Kúrová, ktorá bola nominovaná na turnaj ako tabuľkový rozhodca.

Na tomto tradičnom voľnoštyliarskom turnaji sa zúčastnilo celkom 195 zápasníkov reprezentujúcich 25 klub z piatich štátov. Medzi nimi sa nestratili ani mladí zápasníci zo ZK Spartacus Komárno, ktorí svojimi výkonmi, vystupovaním vzorne reprezentovali náš klub ale súčasne ďalej šírili dobré meno nášho mesta. Samozrejme sa vyskytli aj nedostatky, ktoré spočívajú v rozdieloch, ktoré sú medzi klasickým a voľným štýlom a nakoľko sa náš klub šp ecializuje na klasický štýl zápasenia, naši mladí zápasníci mali hendikep vôči zápasníkom z volnoštylirských klubov. Napriek tomu môžeme s výkonmi vysloviť spokojnosť, veď v konečnom hodnotení družstiev ZK Spartacus Komárno skončilo na veľmi peknom piatom mieste. V súťaži jednotlivcov zápasníci ZK Spartacus Komárno dosiahli nasledovné výsledky:

Mladší žiaci ročníky 2003 ,2004, 2005

  1. miesto – 48 kg LAKATOŠ Imrich
  2. miesto – 52 kg PREZMECZKÝ Július

Starší žiaci ročníky: 2001, 2002 (2003

  1. miesto – 32 kg NAGY Nikolasz
  2. miesto – 42 kg DOLNÍK Krisztián
  3. miesto – 53 kg RAFAEL Kevin
  4. miesto – 73 kg GERGŐ Kristóf
  5. miesto – 85 kg NAGY Kevin

kadeti ročníky: 1999, 2000

  1. miesto – 63kg HULMAN Nikolas
  2. miesto – 76kg KONYÁRI Daniel
  3. miesto – 100kg SZEIFERT Ramón

– JUDr. Karol Kúr – predseda –
ZK Spartacus Komárno