Mesto Dél-komárom 2024. 05. 17.

Časť Igmándskej pevnosti je zrekonštruovaná

V piatok popoludní sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie zrekonštruovanej časti Igmándskej pevnosti v maďarskom Komárome. Odovzdávania projektu sa zúčastnili minister zahraničných vecí a obchodu Péter Szijjártó, poslankyňa Judit Bertalan, primátor mesta Komárom Attila Molnár a primátor mesta Komárno Béla Keszegh. Hostí pozdravil Csaba Vizeli, konateľ spoločnosti Monostori Erőd Nonprofit Kft.

Dr. Attila Molnár zdôraznil, že Komárom má v regióne nezastupiteľné miesto a turizmus je dôležitou súčasťou rozvoja okresu, čo posilňuje aj výstavba mosta Monostor, kúpeľov Brigetio a obnova pevností. Súčasná investícia je symbolom spolupatričnosti, tak ako to bolo možné vďaka cezhraničnej spolupráci.

Judit Bertalan zdôraznila, že okrem ekonomického a infraštrukturálneho rozvoja Komáromu je dôležité aj zachovanie kultúrnych hodnôt. Posolstvá pevností z minulosti sú neoddeliteľnou súčasťou identity mesta a ich obnova slúži na rešpektovanie minulosti a posilnenie identity.

Péter Szijjártó ocenil maďarsko-slovenskú spoluprácu, ktorá umožnila obnovu Igmándskej pevnosti a zdôraznil, že pevnostný systém zohráva dôležitú úlohu v rozvoji mesta a posilňovaní pocitu spolupatričnosti. Rozvoj mesta je už roky kontinuálny, čo sa prejavuje napríklad vo vytváraní nových pracovných miest.

Péter Szijjártó tiež vyzdvihol vynikajúce maďarsko-slovenské vzťahy a skutočnosť, že spolupráca založená na vzájomnom rešpekte je prospešná tak krajinám, ako aj obyvateľom regiónu.

Zdroj: sziakomarom.sk