Mesto 2024. 04. 25.

Centrum mesta opeknieva na Komárňanské dni

O vysadenie kvetov sa postarali KN SMART SERVIS a študenti Strednej odbornej školy obchodu, služieb a rozvoja vidieka – Kravany nad Dunajom.

Zdroj: Mesto Komárno – Komárom Város