Mesto 2017. 04. 28.

Centrum voľného času bolo obnovené

Centrum voľného času je inštitúcia, ktorá má v Komárne už dlhoročnú tradíciu. Vyše 50 rokov sa snaží zaujať svojou širokou ponukou mládež aj dospelých Komárna.
V roku 1955-56 vznikol Okresný dom pionierov a mládeže, a od tej doby prechádza práca s mladými veľkými zmenami. Snahou bolo zaujať novými spontánnymi  aktivitami na využívanie voľného času, špecifikované do troch okruhov – na propagáciu činnosti na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni. Pôsobiskom bolo viacero objektov – Partyzánsky dom Karola Šmidkeho na ul G.Steinera, Historický Dom Timoteus, Mariánum, MŠ Eotvosa, a napokon budova na Rozmarínovej ulici, odkiaľ sa teraz presťahovala do priestorov budovy na Nám. generála Klapku č. 7.

Centrum voľného času má celkom 515 klientov: z toho 478 detí a 37 dospelých, 11 zamestnancov, 7 pedagógov, a 4 THP pracovníkov.
Jeho činnosť je veľmi bohatá,  zastrešuje 30 naplánovaných záujmových útvarov v štyroch oddeleniach, ako sú napr. jazykové útvary a hry, športové útvary, tanečné útvary, Kluby pre matky s deťmi, Montessori klub, Drobček, KUckó, BabaMamagym, kreatívna Odysea mysle a tohtoročnou novinkou je technické vzdelávanie deti v krúžku Legománia.

Práca s deťmi je síce náročná, ale krásna, zaujímavá, podnetná, a toto je aj hlavné motto zariadenia, ktoré nanovo slávnostne otvorilo svoje brány na Nám. gen. Klapku 27.4.2017 o 14.00 a víta svojich klientov v krásnych priestoroch. Za pomoci Mesta Komárno, ktoré prispieva na jeho činnosť ročne 136 700 eur,  sa nasťahovali do rekonštruovaných priestorov, aby sa s ešte väčším zanietením venovali voľnočasovým aktivitám malých i veľkých.
Náklady,  spojené s presťahovaním CVČ do týchto nových priestorov činia 22 269,97a boli čerpané z Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017 z programu Školstvo – CVČ.

Prestavba administratívnej budovy na priestory CVČ
Stavebné úpravy, ktoré prispejú k obnove budovy a k zvýšeniu kapacity sociálnych zariadení, pozostávajú:
–  z búrania a domurovania priečok a otvorov v priečkach po vybúraní niektorých oceľových zárubní, ( zmena dispozície miestností)
– z výmeny podlahových krytín , dlažby, obklady, laminátové parkety
– výmena zadných garážových vrát na nové vchodové dvere,
– obnovy  a vytvorenie hygienických  miestností,
– nátery a maľby vnútorných stien a stropov v celom objekte,
–  Staré nevyhovujúce svietidlá a vypínače vymenené.
– opravy vnútornej kanalizácie a vodovodu
-opravy vykurovacieho systému
– výmena kanalizačných prípojok vo dvore a nové napojenie na verejnú kanalizáciu
Cena prác bolo 65 650, 27 euro spolu s DPH.

-Mesto Komárno-

Foto: Delta
Foto: Delta

 

Foto: Delta

Vyjadrite svoj názor