Región 2014. 02. 05.

Cestovky nás môžu naďalej vodiť za nos vo svojich reklamách?

Cestovné kancelárie nebudú musieť v reklamách uvádzať konečnú cenu za zájazd, vrátane všetkých platieb spojených s poskytnutím zájazdu, ktorú spotrebiteľ zaplatí.

Už po druhýkrát bol odmietnutý návrh novely zákona o reklame, ktorý mal povinnosť uvádzať konečnú cenu, zaviesť.

Slovenskí spotrebitelia sú po celý rok predmetom záujmu rôznych objednávateľov reklamy vrátane subjektov propagujúcich zájazdy, napríklad cestovných kancelárií. Tieto subjekty zverejňujú mimoriadne zaujímavé ponuky na zájazdy do slovenských i zahraničných destinácií za zdanlivo lákavé ceny, ktoré však často nezodpovedajú cenám, ktoré musí spotrebiteľ za zájazd skutočne zaplatiť.

Návrh počítal aj s tým, že ak by nebolo možné vopred určiť konečnú cenu zájazdu, predávajúci by mal v reklame uviesť reprezentatívny príklad zájazdu, ktorý obsahuje popis všetkých služieb a konečnú cenu, ktorú spotrebiteľ zaplatí. Podstatou návrhu teda bolo zavedenie povinnosti predávajúceho, resp. poskytovateľa služby, aby pri reklame uvádzal celkovú konečnú cenu ponúkaných služieb, ktorú spotrebiteľ skutočne zaplatí.

V praxi totiž často dochádzalo k situáciám, že spotrebiteľ bol reklamou uvedený do omylu, resp. cena uvádzaná v reklame vzbudzovala dojem, že je nižšia ako bola následná konečná cena, ktorú mal spotrebiteľ za zájazd a s ním súvisiace služby uhradiť.

(zdroj: tasr, foto: wikipedia)