Mesto Dél-komárom 2023. 09. 29.

Cezhraničná spolupráca mesta Komárom a digitálnej agentúry z Komárna ocenená Diamantom

Niekoľkoročná spolupráca v oblasti marketingovej komunikácie medzi mestom Komárom a digitálnou agentúrou 22MEDIA z Komárna priniesla svoje ovocie, teda Diamant a dokonca dva!

Komárom Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. získala štyrikrát ocenenie Diamond Award od Maďarskej marketingovej asociácie a špeciálne ocenenie od Observer Budapest Médiagyelő Kft. 14. septembra na galavečere Marketing Summit Hungary 2023 organizovanom vo Várkert Bazár v hlavnom meste Maďarska.

Digitálna marketingová agentúra 22MEDIA pomohla mestu Komárom získať až dve z troch Diamantových ocenení ako výsledok cezhraničnej spolupráce. „Projekt Zöld Komárom (Zelený Komárom) je jedným z projektov, ktorý nám prirástol k srdcu, keďže sme okrem aplikácie a prezentačného videa dokázali vytvoriť aj jedinečný brand. Dôraz sme kládli na kreativitu a prezentáciu miestnych hodnôt,“ približuje jeden z projektov riaditeľ digitálnej agentúry 22MEDIA – József Múcska.

V rámci projektu Zöld Komárom vznikla pod taktovkou 22MEDIA aj vedomostná hra vo forme aplikácie.

V rámci projektu Zöld Komárom vznikla pod taktovkou 22MEDIA aj vedomostná hra vo forme aplikácie.

O druhý Diamant sa zaslúžil projekt Komárom Város kommunikációs tere (Komunikačný kanál mesta Komárom) s cieľom spopularizovať miestnu históriu. V rámci projektu agentúra vytvorila prezentačné videá.