Mesto 2013. 01. 10.

Chodci, aj vy ste účastníkmi cestnej premávky!

Napriek historicky najnižšiemu počtu obetí dopravných nehôd polícia nebude zaháľať ani tento rok. Už teraz pripravujeme ďalšie dopravno-bezpečnostné i preventívne akcie zamerané na všetkých účastníkov cestnej premávky v snahe naďalej znižovať trend nehodovosti. Špeciálne sa zameriame na chodcov, „najslabší“ článok v cestnej premávke.

FOTO: Ilustračné, sxc.hu

Čierne štatistiky
Minulý rok sme zaznamenali najviac strát na životoch u chodcov hneď po vodičoch a spolujazdcoch. Kým v autách zomrelo 177 osôb, chodcov vlani zomrelo 67. Tento počet tvorí takmer 23%-ný podiel na celkovom počte usmrtených. Najčastejšie sú to prípady, keď sa vodič nevenuje vedeniu, nesleduje situáciu v premávke, neprispôsobí rýchlosť. Nezaostávajú ani prípady, keď chodec náhle vbehne do jazdnej dráhy auta a vodič už nemá šancu zabrzdiť. Koncom decembra z neznámych príčin spadol pod kolesá autobusu 73-ročný chodec. V októbri sme informovali o smrti chodcov, ktorí v tme a v tmavom oblečení ležali na ceste. Včera v Banskej Štiavnici náhle vošiel pred auto 56-ročný chodec, vrtuľník ho previezol do nemocnice, bojuje o život. Výnimkou nie je ani alkohol u jednej či druhej strany účastníkov.

Zákon o cestnej premávke neplatí len pre vodičov
V praxi sa stretávame s prípadmi, kedy chodci nepoznajú pravidlá cestnej premávky a nevedia správne prechádzať cez cestu. Sú to najmä chodci – nevodiči. Keďže neabsolvujú preskúšanie z vedenia vozidla, nenaštudujú si ani potrebný zákon, v ktorom sú osobitné ustanovenia o chodcoch. Prinášame preto stručný prehľad týchto ustanovení.

Chodcom je každý účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo. Je ním aj osoba, ktorá niečo tlačí alebo ťahá a šírka nepresahuje 600 mm. Chodcom je aj korčuliar, skejtbordista a osoba, ktorá napríklad tlačí bicykel alebo vedie psa.

Chodec v cestnej premávke
Chodec je povinný používať predovšetkým chodník, po chodníku sa chodí vpravo. Tam, kde chodník nie je, alebo je neschodný, chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji cesty. Pri ľavom okraji cesty smú ísť vedľa seba najviac dvaja chodci. Za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe reflexné prvky alebo oblečený reflexný odev. Ak je v blízkosti cesty priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod, chodec je povinný ho prednostne použiť. Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany, ktoré oddeľujú chodník od cesty. Na cestu sa nesmie vstupovať, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy (hasiči, policajti, sanitka). Električka má prednosť! Chodec je povinný umožniť jej plynulý prejazd. Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod musia brať ohľad na prichádzajúce autá najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinkách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú. Chodec nesmie vstupovať na cestu, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich áut nemôže cez cestu bezpečne prejsť. Mimo priechodu sa smie cez cestu prechádzať len kolmo na jej os, najkratším smerom. Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Len čo vojde na cestu, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode i mimo neho. Pred vstupom na cestu alebo priechod pre chodcov, kde nie je semafor, sa treba radšej viac krát presvedčiť, či je možné bezpečne prejsť. Ideálne je pozrieť sa vľavo, vpravo a ak žiadne auto nejde alebo je ďaleko, čo najrýchlejšie treba prejsť, ešte aj počas prechádzania treba dávať pozor, či nejde auto. Ak na priechode pre chodcov zrazu zasvieti červené svetlo na semafore, urýchlene treba prejsť na druhú stranu, nikdy nezmätkovať a nevracať sa späť.

Aj chodci môžu dostať pokutu
Ak idú vedľa seba viac ako dvaja chodci a obmedzujú či ohrozujú cestnú premávku, zákon ustanovuje sankciu do výšky 60 eur. Pokutu 30 eur dostane chodec idúci po krajnici alebo okraji vozovky, ktorý poruší povinnosť za zníženej viditeľnosti mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky, alebo oblečený reflexný odev. Chodec môže dostať pokutu aj vtedy, keď prejde cez priechod pre chodcov na červenú, alebo keď prechádza mimo priechod v jeho blízkosti.

To, že aj chodec môže dostať pokutu, by nemalo byť prvoradé. Je to práve bezpečnosť, na ktorú treba myslieť pri prechádzaní cez cestu.

TEXT: PZ SR

Vyjadrite svoj názor