Mesto 2017. 02. 08.

Čo nové v Matici slovenskej v Komárne

Vážení Komárňania, v úvode mi dovoľte poďakovať sa vám za priazeň, ktorú nám prejavujete už len tým, že navštevujete akcie v Dome Matice slovenskej, či už ide o predstavenia v slovenskom alebo v maďarskom jazyku. Zo srdca sa chcem poďakovať aj mestskému zastupiteľstvu za podporu našich aktivít. Nájsť v dnešnej dobe financie na kultúru je stále ťažšie a ťažšie, preto je pre nás nesmierne dôležitá podpora v akejkoľvek podobe.

Aby som vám trošku priblížil našu činnosť, dovoľte mi menší sumár roku 2016.

Ako iste viete Dom a ani Miestny odbor nie je napojený na žiaden rozpočet, štátny, krajský ani mestský. Dom žije len z prenájmov a Miestny odbor len z podpory sponzorov. Samozrejme, uchádzame sa o rôzne štátne či krajské a matičné granty. Mimo tých našich, komárňanských, veľmi úspešní, žiaľ, nie sme. Z podaných 20tich projektov, všetky prešli formálnou kontrolou bez výhrad, avšak len jeden (v hodnote 300€) bol podporený aj finančne. Prečo sa nám nedarí, v čom je problém, sa nám odhaliť nepodarilo. Odpoveďou komisií je väčšinou, že iné projekty, mestá či zoskupenia mali prednosť. Našťastie, musím konštatovať, že väčšinu plánovaných aktivít sme vďaka vašej podpore a podpore sponzorov zrealizovali aj bez podpory fondov.

Za ostatné roky sa nám podarilo vytvoriť krúžky a aktivity pre viac ako 150 stálych členov našich zoskupení. Ide o Dramaťák, Slovenských rebelov, cvičenia seniorov, Veselú kapelu a iné tanečné či hudobné zoskupenia. Popri tom sme na rôznych podujatiach privítali viac ako 16 000 divákov. Akcie, ktoré robíme my, sú zadarmo, prípadne za dobrovoľné vstupné. Takto vyzbierané vstupné je vždy plne využité výhradne na potreby toho krúžku, resp. danej akcie.  Mimo týchto aktivít sme privítali rôzne divadelné či hudobné zoskupenia, kde sme boli len spoluorganizátormi, prípadne sme sálu prenajali. Tieto akcie boli zo 65 % v maďarskom jazyku, čo v zásade kopíruje národnostnú štruktúru obyvateľov Komárna. Tu už usporiadatelia väčšinou vyberali vstupné. S potešením konštatujem, že divácky záujem aj v týchto prípadoch narastá, čo znamená, že usporiadatelia sú motivovaní pokračovať v tomto trende. Viac ako polovica akcií bola úplne vypredaná. Bol by som veľmi rád, ak by sa podarilo naplniť náš sen a mať v Komárne každé dva týždne hosťujúce divadlo, raz v jednom a druhýkrát v druhom jazyku.

V minulom roku sme usporiadali aj Národné matičné slávnosti a tie sa stretli s naozaj obrovským ohlasom na celom Slovensku. Bolo to vôbec prvýkrát, čo sa slávnosti presunuli z Martina. Keďže nám sa zadarilo, pre rok 2017 sa rozhodla Trnava privítať matičiarov zo Slovenska v prvý víkend septembra.

Čo nás čaká v roku 2017

V tomto roku by sme radi udržali ceny za prenájom sály na čo najprijateľnejších cenách, aby sme tak podporili podujatia v našom meste. Podľa všetkého sa nám podarí udržať dlhodobo znížené ceny pre nekomerčné aktivity škôl v našom meste. Je v našom eminentnom záujme, aby si deti vybudovali vzťah k divadlu.

Najväčšie krúžky, Slovenskí rebeli, Rebelíček aj Dramaťák majú nájom pre svoj nácvik vyplatený až do konca roka 2017, takže  aj v tomto roku budú krúžky bezplatné.

Slovenskí rebeli, folklórom motivovaný súbor, pripravuje nový, veľkolepý, ba priam bohovský, projekt. Ide o veľmi zaujímavé stvárnenie slovanských bohov, teda zobrazenie viery Slovanov v predkresťanskom období. Súbor už vydal k tomuto projektu vlastný, mimoriadne pozoruhodný kalendár. Jeho kúpou môžete súbor podporiť a zároveň získate mimoriadne hodnotnú výzdobu vašej pracovne.

Dramatický krúžok žije v týchto chvíľach novým projektom. Rozhodli sme sa trochu sa vrátiť do časov, keď aj v našom meste fungoval Čaj o piatej. A teda do rokov 50., až 60.. keď sa ľudia stretávali na mimoriadne milých tanečno-zábavných akciách. Naši dramaťáci sa zahrali na výskumníkov a u svojich starých rodičov zisťovali ako sa zoznámili. Niektoré z týchto príbehov momentálne prispôsobujeme našim možnostiam a ak sa všetko podarí, stvárnime ich na javisku ešte tento rok. Jednoducho povedané, vnúčatá zahrajú svojich starých rodičov a nechajú ožiť staré lásky.

V roku 2017 čaká matičiarov aj voľba do Miestneho odboru MS, takže ak máte chuť pracovať a zapojiť sa do prevažne voľnočasových aktivít, budeme len radi. Jedinou podmienkou je aktívna účasť v Miestnom odbore Matice slovenskej.

Viac nájdete na našich stránkach www.dmskomarno.sk.

Jednou z najväčších pomocí pre našu činnosť, naše deti, ale aj seniorov, sú 2% z vašich daní. V minulom roku tvorili skoro tretinu z našich príjmov, vďaka ktorým sme boli schopní pripraviť pre vás desiatky podujatí. Bez toho, aby to vám ubralo z rodinného rozpočtu, podporíte kultúru a ľudí z vášho mesta. V našich projektoch sa všetci zúčastnení vždy vzdávajú nárokov na honorár, réžia, organizácia, akékoľvek umelecké tvorby robíme vždy ako dobrovoľnícku činnosť. Preto sa vám aj v tomto roku viem osobne zaručiť, že vaše dve percentá z daní pôjdu výhradne na podporu úžasných aktivít. Ďakujem v mene všetkých, ktorým kultúra nášho mesta nie je ľahostajná.

Jozef Černek

 

Identifikačné údaje potrebné na poukázanie 2% z Vašej dane z príjmu:
Názov: Miestny odbor Matice slovenskej KOMÁRNO
Sídlo: Komárno, 945 01, Nám. M. R. Štefánika 6
Právna forma: Občianske združenie, IČO: 00179027/064