Mesto 2021. 09. 27.

Čo sa stráca v preklade? Komárňanská spisovateľka Kapitáňová bude diskutovať so známymi slovenskými spisovateľkami

Ako je to s prekladom kníh z alebo do slovenského jazyka? Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne pozýva na jedinečnú diskusiu so slovenskými spisovateľkami a prekladateľkami.