Mesto 2021. 09. 27.

Čo sa stráca v preklade? Komárňanská spisovateľka Kapitáňová bude diskutovať so známymi slovenskými spisovateľkami

Ako je to s prekladom kníh z alebo do slovenského jazyka? Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne pozýva na jedinečnú diskusiu so slovenskými spisovateľkami a prekladateľkami.

Diskutovať budú:
spisovateľka a prekladateľka Margit Garajszki, spisovateľka a režisérka Daniela Kapitáňová, jazykovedkyňa a prekladateľka Lucia Molnár Satinská, spisovateľka Petra Nagyová Džerengová

Moderátorkou diskusie bude rozhlasová redaktorka Gabriela Magová

Čas: 30. september 2021, štvrtok, 17:00

Miesto: Rév, Pevnostný rad č. 142