Mesto 2014. 01. 07.

Čo urobiť s vianočným strončekom?

Vianočný stromček sa nesmie uložiť do smetiaka na bežný komunálny odpad, nakoľko živý strom je biologický opdad. Nesmie sa s bežným odpadom miešať ani pri odvoze na skládku.