Mesto 2014. 01. 07.

Čo urobiť s vianočným strončekom?

Vianočný stromček sa nesmie uložiť do smetiaka na bežný komunálny odpad, nakoľko živý strom je biologický opdad. Nesmie sa s bežným odpadom miešať ani pri odvoze na skládku.

Obyvatelia žijúci na sídliskách by mali stromčeky očistené od všetkých ozdôb, papierov od salóniek a pod. uložiť vedľa kontajnerov. Nie do nich, aby nebolo znemožnené ukladanie bežného odpadu do smetiakov!

Mestský úrad sa bude snažiť stromčeky odviezť v čo najkratšom čase, ale nakoľko má na túto prácu k dispozícii len jeden traktor, bude to trvať dlhšie. Prosíme preto o strpenie. Ak by nastal problém pre veľký počet nahromadených strončekov, dajú sa povolať ďalšie mechanizmy, ale to už bude hradené z kapitoly rozpočtu stanovemého na bežný odvoz komunálneho odpadu.

Pre ľudí žijúcich v rodinných domoch je možností viac:
– môžu stromček kompostovať vo vlastnej záhrade
– môžu ho použiť, ako palivové drevo
– môžu ho popíliť na malé kusy, vložiť do igelitových vriec a vrecia uložiť vedľa zberných nádob (kukanádob), ktoré budú v deň odvozu separovaného odpadu v danej lokalite odvezené – Je dôležité vedieť, že stromček v celosti nie je možné takýmto spôsobom odviezť!
– popílený stromček vo vreci môže majiteľ odviezť na mestský zberný dvor aj sám v nasledovných termínoch (od utorka do piatku od 10.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00)

Prosíme ctených občanov, aby sa snažili dodržať horeuvedené pravidlá. Ušetria sa tým nielen financie mestu, tým aj samotným občanom, ale šetrí sa aj príroda, čo je nemenej dôležité!

(komarno.sk)