Región 2017. 03. 09.

Colníci zaistili viac ako 2000 nelegálnych cigariet, v aute ich našiel pes

Nitrianski colníci zo stanice v Štúrove zaistili viac ako 2000 nelegálnych cigariet. Časť z nich pri kontrole v obci Iža v okrese Komárno našiel v batožinovom priestore osobného motorového vozidla špeciálne vycvičený pes Ero. Zvyšné cigarety zaistili colníci pri kontrole fyzických osôb v Komárne.

Colníci vykonali kontrolu osobného motorového vozidla s komárňanskou štátnou poznávacou značkou v rámci mobilného colného dohľadu s cieľom zistiť, či vodič neprepravuje tovar, ktorý unikol colnému dohľadu či daňovému dozoru. „Vodič tvrdil, že vo vozidle takýto tovar nevezie. Po kontrole vykonanej špeciálne vycvičeným služobným psom Erom bolo v batožinovom priestore vozidla nájdených 100 spotrebiteľských balení cigariet po 20 kusov, ktoré boli ukryté a zabalené v igelitovej taške. Cigarety neboli označené kontrolnou známkou a vodič nevedel preukázať pôvod ani spôsob ich nadobudnutia. Vzniklo podozrenie, že za tento tovar nebola odvedená spotrebná daň, preto colníci cigarety zaistili a uskladnili v sklade colného úradu,“ informoval hovorca Colného úradu Nitra Stanislav Pacher.

Pri ďalších kontrolách v Komárne nitrianski colníci zistili, že dve fyzické osoby ponúkajú bez oprávnenia na predaj nelegálne cigarety, ktoré neboli označené kontrolnou známkou a tieto osoby nevedeli preukázať pôvod a spôsob ich nadobudnutia. „V poslednom období to bol v Komárne už deviaty prípad, kedy colníci zistili nelegálny predaj neoznačených cigariet. Celkovo bolo pri posledných kontrolách v tomto okrese zaistených už viac ako 6000 kusov takýchto cigariet,“ potvrdil Pacher. Fyzickým osobám možno za zistené priestupky uložiť pokutu až do výšky 33.194 eur, minimálne však 66 eur.

Colný úrad Nitra vyzýva občanov, aby v prípade, ak im budú ponúkané na kúpu cigarety bez kontrolnej známky, kontaktovali najbližší útvar colného úradu. Okrem škody vzniknutej štátu únikom na spotrebnej dani hrozí práve spotrebiteľom nelegálne vyrobených cigariet ohrozenie ich zdravia. „Je veľmi pravdepodobné, že nelegálne vyrobené cigarety obsahujú oveľa väčšie množstvo karcinogénnych, alergizujúcich či iných škodlivých látok ako legálne vyrobené cigarety, ktoré sú samé o sebe považované za škodlivé,“ upozornil Pacher. Pri nelegálnych cigaretách nemožno podľa jeho slov garantovať ani kvalitu použitého papiera, filtrov či iných zdanlivo bezvýznamných súčastí cigariet.

-TASR-
Foto: ilustračné foto