Región 2017. 08. 24.

Cyklotrasa Komárno – Kolárovo bude dlhšia

Pokračujú práce s predĺžením cyklistickej trasy Komárno – Kolárovo.  Nová trasa bude viesť až po lodný mlyn a zároveň sa napojí na medzinárodnú cyklistickú trasu Eurovelo 6.

Kolárovo nedávno uzavrelo nájomnú zmluvu so Slovenským Vodohospodárskym Podnikom, na základe ktorej si Kolárovo prenajalo na 20 rokov hrádzu tiahnucu sa povedľa Malého Dunaja a to za jedno euro mesačne. Zároveň týmto zanikla aj prekážka, ktorá bránila predĺženiu cyklistickej trasy o 1110 metrov, vybudovanej v roku 2014.

Nová cyklistická trasa by mohla byť podľa predbežných plánov hotová už v roku 2019, realizovaná bude zo 150 tisíc eur a vystavaná bude vďaka projektu Regionálneho združenia Váh – Dunaj – Ipeľ.

Na novej cyklotrase sa budú môcť pohybovať aj motorové vozidlá do 3,5 tony, ale najvyššia povolená rýchlosť bude 30km/h. Na všetko budú upozorňovať nové dopravné označenia a tiež tabule označujúce zákaz.