Región 2022. 07. 29.

Na Cenu SR za krajinu 2022 nominovali deväť projektov. Zabojuje aj Lodný mlyn v Kolárove

Celkom deväť realizovaných projektov bolo nominovaných do tohtoročnej Ceny SR za krajinu. Informovala o tom Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá je národným koordinátorom ceny, pričom vyhlasovateľom je Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Nominované projekty budú ich zástupcovia obhajovať v auguste pred odbornou komisiou.

Občianske združenie Spolok vodný mlyn Kolárovo v projekte ukazuje využitie potenciálu miesta na vytvorenie atraktívneho kultúrno-spoločenského priestoru v prírodnom prostredí.

Okrem vodného mlynu v Kolárove zabojuje o víťazstvo ďalších osem projektov.

Obec Bojná prihlásila projekt, ktorý prezentuje dedičstvo predkov a je zameraný na zhodnocovanie kultúrno-historického potenciálu územia obce. Buzica v rámci svojho projektu, prostredníctvom rekonštrukcie historických objektov kaštieľa a mlyna, vytvorila prostredie pre budovanie spolupráce malých a stredných podnikateľov v pohraničných oblastiach.

Obec Gajary sa v projekte sústredila na podporu zelenej infraštruktúry, budovanie bylinkových záhonov či výsadbu zelene, s cieľom znižovať nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Nitrianska Blatnica v rámci svojho projektu komplexného reštaurovania Rotundy sv. Juraja a revitalizácie jej okolia upriamuje pozornosť na výsledky pamiatkových výskumov a prác, ktoré posunuli vznik rotundy do predrománskeho obdobia.

Vinosady svojím projektom opätovne vracajú opusteným a zanedbaným vinohradom ich pôvodnú produkčnú funkciu a budujú vodozádržné opatrenia nielen vo viniciach, ale aj v zastavanej časti obce. Občianske združenie Katarínka sa pri záchrane ruín Kláštora a kostola sv. Kataríny Alexandrijskej sústredí na zachovanie pôvodnej siluety objektu v prírodnom prostredí a na zveľaďovanie areálu kláštora a kostola prostredníctvom dobrovoľníckej práce.

Občianske združenie Korytnická železnica Ružomberok sa snaží pritiahnuť návštevníkov v segmente železničnej a cyklistickej dopravy. Občianske združenie Naše Zálesíčko približuje príbeh znovuobjavenia rieky Malý Dunaj v Zálesí a po etapách pretvára zanedbané nábrežie na živú dedinskú promenádu. 

Nominované projekty budú ich zástupcovia obhajovať pred odbornou komisiou 23. augusta. „Laureát ceny bude nominovaný na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 2022/2023,“ uviedol generálny riaditeľ SAŽP Michal Maco. Slávnostné vyhlásenie výsledkov je plánované v októbri tohto roka.

Zdroj: teraz.sk