Mix 2023. 04. 19.

Múka z Kolárova dodávaná do reťazcov je vyrobená na 100% zo pšenice zo Slovenska

Viacerí návštevníci obchodných reťazcov ako napríklad aj Kaufland a Lidl sa po obavách z ukrajinskej pšenice stránia nákupu múky značky Vitaflora od Mlyn Kolárovo. Obavy však podľa Mlynu Kolárovo nie sú potrebné, všetky výrobky balené pod značkami obchodných reťazcov sú vyrábané na 100% z obilia zo Slovenska.

„Všetky naše výrobky v spotrebiteľskom balení, všetky naše výrobky balené pod značkami obchodných reťazcov sú vyrábané na 100 % zo pšenice zo Slovenska,“ informoval Mlyn Kolárovo pre aktuality.sk

Predmetná šarža kontaminovaného obilia z Ukrajiny je aktuálne zablokovaná. Danú šaržu pšenice s pôvodom z Ukrajiny mlyn prvýkrát testoval na rezíduá pesticídov hneď po obavách ministerstva pôdohospodárstva. Mlyn zdôraznil, že nameraná hodnota výsledkov je 0,026 mg/kg.

„Látka Chlorpyrifos, ktorej rezíduá boli identifikované, sa podľa spoločnosti stále používa vo viac ako 100 krajinách sveta. Látka bola povolená aj v EÚ do roku 2020 – v USA do roku 2021, maximálna povolená hladina bola 0,05 mg/kg v prípade pšenice, teda približne dvakrát väčšia koncentrácia ako nameraná hodnota, aktuálna povolená hodnota je 0,01 mg/kg,“ vysvetľuje portál aktuality.sk

Vo včerajších poobedných hodinách (utorok, 18. apríl) Mlyn Kolárovo informoval aj o výsledkoch druhej laboratórnej vzorky ukrajinskej pšenice. „V utorok sme dostali výsledky kontravzorky. Aj keď je tam nameraná minimálna hodnota, podľa posúdenia laboratória, vzorky sú v súlade s požiadavkami platného znenia predpisov,“ informuje Levente Varga, člen predstavenstva AS Mlyn Kolárovo pre TASR.

„Tiež sme testovali múku vyrábanú z tejto pšenice. Výsledky potvrdzujú, že pesticídy v múke vôbec nie sú prítomné. To znamená, že moderné čistiace stroje sú schopné minimalizovať či odstrániť prípadné zostatky nepovolenej látky,“ dodáva Varga.

„Pred hodnotením kvality tejto šarže potrebujeme počkať na výsledky tretej vzorky. V každom prípade je možné vyhlásiť, že vyrábaná múka neobsahuje žiadne rezíduá a plne vyhovuje požiadavkám EÚ,“ uzavrel v utorok Levente Varga.

Zdroje: aktuality.sk, trend.sk