Mesto 2013. 03. 12.

Darujte 2% z dane zápasníckemu klubu Spartacus Komárno

Vážení priatelia, rodičia, mnoho detí sa bezcieľne potuľuje, vysedáva na lavičkách v parkoch, skrývajú sa po pivnicích. Ak nechcete aby Vaše deti boli čím ďalej tým viac obézne, ak nechcete aby Vaše deti vysedávali v ambulanciách u lekára a na hodinu telesnej výchovy dostávali ospravedlnenky, ak nechcete aby Vaše deti vysedávali bezcieľne v parkoch na lavičkách, zgrupovali sa v pivniciach, fajčili, užívali drogy.

Ak však chcete aby Vaše deti boli zdravé, pohybovo zdatné, aby k lekárovi chodili len na preventívne vyšetrenia v súvislosti so športom. Ak chcete aby Vaše  deti pre Vás, pre rodičov, ale nie len pre Vás prinášali radosť a  úspechy, aby Ste mohli byť hrdí na deti.

Vyzývam Vás aby Ste urobili niečo pre zdravie svojich detí a 2 % Vašich daní poslali na účet Zápasníckeho klubu Spartacus Komárno a My Vám sľubujeme, že Vaše peniaze investujeme prostredníctvom skúsených trénerov do Vašich detí, ktorí Vaše deti učia k láske k športu, k disciplíne, k zdravej životospráve a ku kladným povahovým vlastnostiam, ktoré športovci majú, ako ctiť a vážiť si súpera, súperiť len v rámci fair play. Vaše investície sa vrátia mnohonásobne vo forme zdravého dieťaťa.

ADRESA:
Občianske združenie : Zápasnícky  klub  SPARTACUS Komárno, Hradná 22, 945 01  Komárno
Registrácia na MV SR: VVS/1-900/90-16209 zo dňa 02.05.2000
Číslo účtu : Prima  banka Slovensko a.s. ,pob. Komárno, č. účtu : 385595 6001/5600
-IČO:361 080 90, -DIČ:202 162 7641
Štatutárný orgán :  – predseda JUDr. Karol Kúr, Komárno, Topoľová 8/3,

2013 SZLOVÁK1