Región Dél-komárom 2024. 01. 25.

Dél-Komárom sa môže rozšíriť o nové možnosti trávenia voľného času

Magistrát mesta sa nedávno úspešne prihlásil do verejnej súťaže TOP PLUSZ obývateľné osady, vďaka čomu získal nenávratný grant vo výške takmer 600 miliónov forintov.

„Chceme rozširovať možnosti programov, ktoré je možné absolvovať vonku v zelenom prostredí v meste. Vďaka investícii sa môže realizovať rozvoj zelenej infraštruktúry sídliska a obnova komunitno-kultúrnych priestorov nášho mesta. Na troch rôznych miestach budú realizované tri prvky: zelený oddychový park vedľa Hviezdicovej pevnosti ; fitness park v parku Kállay Ödön v Szőnyi ; a v okolí Frigyesových kasární sa buduje nové ihrisko“. Dokončenie projektu sa podľa informácií magistrátu očakáva v druhej polovici roku 2026.

V zelenom oddychovom parku sa nájde svoje miesto cyklotrasa pre začiatočníkov a pokročilých, basketbalové ihriská, psí park, kopec na sánkovanie; ako aj parkové prvky: kopec na opaľovanie, ovocný sad, areál IFI a náučný chodník.

Cieľom rozvoja fitness parku je dať dospelým v okolí možnosť udržať si zdravie.

Budúce ihrisko má veľký centrálny herný prvok, tzv postavili by „svetovú loď“, ktorá by slúžila viacerým vekovým skupinám a poskytovala by deťom užitočné a aktívne trávenie voľného času pod holým nebom, v bezpečnom prostredí.

Cieľom projektu je rozvíjať zelenú plochu a zelenú infraštruktúru Komáromu na viacerých miestach súčasne, čo pomôže obyvateľom a prichádzajúcich do mesta užiť si oddych v prírode a viesť zdravší životný štýl.

Počas prác bude vysadený nový trávnikový povrch, stromy, ovocné stromy, kríky, trváce a okrasné trávy a poľná lúka.

Magistrát mesta Komárom získal nenávratný grant Európskej únie vo výške 599,57 milióna HUF na projekt s názvom „Živé mesto – naša budúcnosť Komárom“ s číslom TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00064. Vďaka projektu sa môže realizovať rozvoj zeleného povrchu mesta Komárom a vytvorenie zeleného oddychového parku.