Kultúra 2016. 05. 27.

DEŇ ÚSMEVU v Gymnáziu Hansa Selyeho

Zbierka 1 deň úsmevu vznikla pre podporu konkrétnej činnosti Spoločnosti Úsmev ako dar, ktorej hlavným mottom je „Aj ja chcem … aby každé dieťa malo rodinu“. Spoločnosť Úsmev ako dar je najstaršia a najväčšia dobrovoľnícka organizácia pre podporu detí v detských domovoch.

Celoslovenská finančná zbierka „ Deň úsmevu“ sa uskutočnila v dňoch 23. mája – 27. mája 2016. Naši dobrovoľníci sa zúčastnili tejto zbierky dňa 25. mája 2016. V uliciach Komárna rozdávali symbol usmiateho srdiečka, symbol spolupatričnosti s deťmi z detských domovov. Tento deň rozdávali úsmev a podarilo sa im vyzbierať 226,28 €. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na rozvojové aktivity pre deti žijúce v detských domovoch, na vzdelávanie, podporu a pomoc rodinám v kríze, na podporu náhradného rodičovstva na Slovensku.

Ďakujeme Spoločnosti Úsmev ako dar, že sme sa mohli zúčastniť tejto verejnej zbierky a podporiť naplnenie myšlienky „aby každé dieťa malo rodinu“. Poďakovanie patrí aj vedeniu školy a všetkým pedagógom, ktorí uvoľnili našich študentov z vyučovacích hodín.

PaedDr. Annamária Komárová