Mesto 2017. 01. 13.

Deti neostanú bez obeda

 V posledných dňoch sa rýchlosťou blesku šírili správy o tom, že od januára  nebude poskytovaný príspevok  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v  hmotnej núdzi rodinám, ktoré sú na to odkázané.  Počet detí, ktoré dostávajú podporu z Európskeho sociálneho fondu je viac ako 300, v decembri minulého roku ich bolo presne 314.   

Vďaka tomuto príspevku bol žiakom základných škôl  na prvom stupni poskytovaný obed za 1 cent, žiakom druhého stupňa  za  9 centov  a deti v predprimárnom zariadení  dostali desiatu, obed, a olovrant za 19 centov. Štát prispieval na náklady 1 eurom.

V roku 2016 to bola dotácia na deti vo výške 46 924 EUR, k tomuto príspevku ešte pribudlo 9196 eur na nákup učebných pomôcok. Nakoľko sa mesto dostalo na čiernu listinu Inšpektorátu práce za priestupok v predchádzajúcom volebnom období, žiadosť o podporu v hmotnej núdzi kompetentný úrad odmietol.

Vyriešenie prípadu sme považovali za prioritnú záležitosť, hneď, ako nám bolo úradne oznámené 10. januára, že našu žiadosť o podporu v hmotnej núdzi zamietli.  Okamžite sme  spolu s Úradom práce začali hľadať riešenie. V Komárne aj naďalej majú dostať obedy deti zo sociálne slabších rodín, žiadne dieťa nemôže trpieť za to, čo sa stalo v predchádzajúcom volebnom cykle „- vysvetľuje László Stubendek, primátor mesta.

Ako sa vyjadril prednosta mesta, Tomáš Fekete, situácia sa rieši  dvoma  spôsobmi . „V prípade škôl – základných aj špeciálnych – ide o priame podanie žiadosti, detaily riešime s kompetentnými Úradu práce. Do 10. februára  musia školy predložiť všetky potrebné dokumenty a od 1. marca opäť môžu oprávnení poberať príspevok v hmotnej núdzi. V prípade materských škôl, ktoré nemajú právnickú subjektivitu a sú v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, mesto prevezme  tento záväzok . Ide mesačne o čiastku 1.000 €. “

„Mesto venuje osobitnú pozornosť riešeniu tohto problému, okamžite sme sa stretli s riaditeľmi škôl,  upresnili sme náležitosti procesu administrácie. Nemôžeme čakať do marca, aby sa situácia riešila, rozhodli sme sa tento príspevok vo februári uhradiť zo zdrojov mesta,“ dodal  László Stubendek.

Podľa vyjadrenia Tomáša Feketeho, vedenie mesta urobí všetko v záujme toho, aby sa tento problém vyriešil, pretože práve čierna listina je dôvodom, že sa mesto dostáva do čoraz nepríjemnejšej situácie a je ohrozené aj čerpanie státisícových získaných projektov.  Aj preto sa mesto rozhodlo požiadať o  právnu pomoc, a využíva každú legitímnu možnosť, aby situáciu zvrátilo.

December 2016 – deti zo sociálne slabších rodín

Škola Deti
ZŠ Eötvösa 54
ŠZŠ Hradná 19
ŠZŠ Košická 42
ZŠ Komenského 10
ZŠ Pohraničná 9
ZŠ Rozmarínová 17
ZŠ Práce 58
ZŠ Mieru 56
MŠ Kapitánová 0
MŠ Lodná 2
MŠ Eötvös 64 1
MŠ Mieru 6
MŠ Nová Stráž 3
MŠ Vodná 3
MŠ Eötvös 48 9
MŠ Handlovská 1
MŠ Kacza 33 1
MŠ Kacza 39 23
MŠ Mederčská 0
MŠ Františkánov 0
Spolu 314