Kultúra 2013. 10. 04.

Deti v sieti

Médiá virtuálneho sveta nadobúdajú medzi mládežou stále väčší význam a často ovplyvňujú ich správanie. Na jednej strane prinášajú možnosť rýchlej a bezproblémovej komunikácie, výmeny nápadov a vedomostí, na druhej strane predstavujú virtuálnu realitu bez pevne stanovených pravidiel. Deti a dospievajúci si často neuvedomujú, akou emocionálnou silou na nich médiá vplývajú.

Preto sme 1.10.2013 v spolupráci s Miroslavom Drobným, prezidentom eSlovensko, o.z., autorom projektov podporovaných Európskou úniou (www.zodpovedne.sk, www.ovce.sk, www.stopline.sk, www.pomoc.sk) a Zdenom Slavíkom, projektovým manažérom eSlovensko, o.z., pripravili v priestoroch Domu Matice slovenskej v Komárne pre viac ako 270 žiakov základných a stredných škôl mesta Komárno seminár Deti v sieti venovaný rizikám internetu.

Lektori sa venovali problematike rizík a ohrozenia detí a mládeže vyplývajúcich z internetových a mobilných sietí. Zamerali sa na ich bezpečné používanie, ukážky zneužívania a možnosti poradenstva a pomoci. Témou bolo napr. kyberšikanovanie, zneužitie osobných údajov, závislosti, netolerancia, internetové známosti a podvody.
Interaktívna forma prezentácie, zapájanie žiakov do aktivít i prehrávanie rozprávok ovce.sk k jednotlivým témam malo úspech nie len u detí, ale ocenili to aj pedagógovia.

Autor: Mgr. Daniela Chytilová
Foto: Jana Mačicová

[juicebox gallery_id=“22″]