Kultúra 2013. 10. 04.

Deti v sieti

Médiá virtuálneho sveta nadobúdajú medzi mládežou stále väčší význam a často ovplyvňujú ich správanie. Na jednej strane prinášajú možnosť rýchlej a bezproblémovej komunikácie, výmeny nápadov a vedomostí, na druhej strane predstavujú virtuálnu realitu bez pevne stanovených pravidiel. Deti a dospievajúci si často neuvedomujú, akou emocionálnou silou na nich médiá vplývajú.