Mesto 2017. 03. 15.

Detský park je otvorený od 15. marca

Detský park v blízkosti Dôstojníckeho pavilónu už očakáva svojich návštevníkov. V tomto roku začne fungovať aj tamojší malý domček, ale z rozpočtu na tento rok budú obnovené detské ihriská aj v iných častiach mesta.

Podľa platného všeobecne záväzného nariadenia bude detský park v Anglia parku otvorený od 15. marca do konca októbra. V zimných mesiacoch jezatvorený z bezpečnostných dôvodov. Pred samotným otvorením sa už uskutočnili mnohé opravy – maľovalo sa, opravovalo a nový strih dostali aj stromy a kríky.

Malý domček v detskom parku vydalo mesto do prenájmu – víťaz verejnej súťaže, miestny podnikateľ, tam bude prevádzkovať toalety i bufet. Vlani boli pred detským parkom vymenené lavičky i nádoby na smeti, vďaka čomu sa prostredie pre oddych rodín spríjemnilo.

„V rozpočte na tento rok poslanci schválili 15 tisíc eur na obnovu detských ihrísk. V mnohých prípadoch je, žiaľ, potrebné riešiť najmä následky vandalských činov. Na ich včasné odstránenie bude na každé ihrisko inštalovaná tabuľa s kontaktmi pre nahlásenie prípadných nedostatkov ihriska“ – uviedol viceprimátor Béla Keszegh.

17360847_10155112613393114_728695639_n 17360793_10155112613383114_1805116392_n 17360748_10155112613398114_886473851_n 17354760_10155112613408114_523833728_n 17351211_10155112613403114_1183160308_n