Kultúra 2016. 06. 09.

Maratón v knižnici

Linka detskej istoty organizovala už 9. ročník maratónu čítania „Čítajme si…“, ktorého krstnou mamou je pani Oľga Feldeková. Cieľom tohto podujatia je zapojiť čo najväčší počet detí do čítania, ktoré v posledných rokoch vytláčajú rôzne nové vymoženosti techniky.

V roku 2008 sa čítalo prvýkrát, spolu čítalo 2912 detí na 27 miestach Slovenska. O rok bol tento počet niekoľkonásobne prekročený, keď na 95 miestach Slovenska čítalo 10 798 detí. Každý rok sa lámal rekord. Minulý rok sa do čítania zapojilo 38 383 detí.

Aj Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne sa pravidelne spolupodieľa na tomto peknom podujatí. Inak to nebolo ani tento rok. 2.6. sa čítalo v Komárne na troch miestach, v hlavnej budove knižnice, na 2 základných školách, ZŠ s VJM Mariánum a ZŠ s VJM Eötvösa a v detskom parku. Čítalo sa od 9,00 až do 15,00. Náš knižničný rekord bol prekonaný, lebo do čítania sa zapojilo až 641 detí. Verím, že sme našou snahou a najmä snahou detí prispeli aj k prekonaniu celoslovenského rekordu.

Renáta Filková

čítajme-si