Kultúra 2013. 10. 19.

Divadelníci SPŠ ponúkli Solúnskych bratov

Pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu pripravili členovia divadelného krúžku SPŠ v Komárne pod vedením Mgr. Božidary Hulákovej predstavenie Solúnski bratia. Bola to príležitosť vzdať hold našim praotcom, patrónom Európy, solúnskym bratom, ktorí stáli na počiatku slovanského písomníctva.

Premiérové predstavenie pre žiakov a pedagógov sa uskutočnilo v júni 2013, v októbri prijali naše pozvanie na netradičnú hodinu slovenskej literatúry  aj žiaci z iných  škôl v Komárne.

Prístupnou formou – nenásilným prepojením doby stredovekej a súčasnej boli divákom sprostredkované historické fakty, informácie o kresťanstve, Veľkej Morave a  živote  a činnosti solúnskych bratov Konštantína a Metoda. Herci sa svojich úloh zhostili bravúrne. Na javisku rozohrali príbeh osobnosti z histórie ako Konštantín (Timotej Bodzás), Metod (Juraj Pekarík), panovník Rastislav (Anton Szabó), byzantský cisár Michal III. (Štefan Mačanský).

Atmosféru umocnili vstupy rozprávačov (Tibor Zauko Kristína Rybárová) podfarbené stredovekými cirkevnými chorálmi. Prepojiť príbeh zo stredoveku so súčasnosťou, to bola úloha šitá na mieru pre Erika Pociska. Historické fakty vysvetlil svojsky – neformálne, vtipne, z rôznych uhlov pohľadu.

Predstavenie oživili názorné obrazové materiály a zvukové materiály v latinčine, gréčtine, hebrejčine, staroslovienčine.

Cieľom nášho projektu bolo vyvolať u žiakov pocit hrdosti na naše kultúrne dedičstvo a potreby  zachovávať odkaz cyrilo-metodskej tradície.

Projekt finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj.

TEXT: BH

Vyjadrite svoj názor