Región Dél-komárom 2022. 06. 07.

Dokončili druhý diel rozprávkovej knižky z prostredia Komáromu

Na žiadosť spoločnosti Városmarketing Kft. Olivér Szabó a Zsanett Barta opäť predstavili deťom najnovší výtlačok rozprávok z prostredia Komáromu.

V diele sa Szuronyffy Szansziló „dôstojník delostrelectva“ a jeho kamarátka Luca, dievčatko z Komáromu, tentoraz zúčastňujú imaginárneho cestovania v čase so známymi historickými postavami mesta aby sa navzájom spoznali. V každej z kapitol sa stretávajú s legendami ako napríklad György Klapka, s hudobníkom Béni Egressy, spisovateľom Mór Jókai, Ferencom Lehárom a Zoltánom Cziborom či s prvým primátorom Komáromu, mestským staviteľom Gáspárom Alapym. Historická rozprávková kniha je bezplatne k dispozícii v Kancelárii Tourinform.

Zdroj: komarom.hu