Mesto 2015. 04. 15.

Doručenie rozhodnutia o miestnej dani

Vážení občania, daňovníci, poplatníci, Mestský úrad Komárno, oddelenie daní a poplatkov Vám dáva na vedomie, že v druhej polovici apríla 2015, resp. do 5. mája 2015 bude svojimi zamestnancami doručovať rozhodnutia na miestne dane a rozhodnutia na miestny poplatok.
Doručovateľ môže zásielku odovzdať len do vlastných rúk určenému adresátovi po preverení totožnosti predložením občianskeho preukazu.

Platby môžete realizovať na účty Mesta Komárno uvedené v rozhodnutiach najneskôr v lehote ich splatnosti alebo mimoriadne v hotovosti pri platbách do 300,00 eur do pokladne Mesta Komárno.

Stránkové hodiny pokladne:

 Pondelok 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
 Utorok 8.00 – 12.00 13.00 – 14.30
 Streda 8.00 – 12.00 13.00 – 15.45
 Štvrtok 8.00 – 12.00 13.00 – 14.30
 Piatok 8.00 – 12.00

Stránkové hodiny na Oddelení daní a poplatkov:

 Pondelok 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
 Utorok 8.00 – 12.00 13.00 – 14.30
 Streda 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30
 Štvrtok
 Piatok 8.00 – 12.00

Kontakty:

E-mail:     odp@komarno.sk
Telefón:    035/ 28 51 330, 353, 334

-dr-