Mesto 2023. 03. 27.

Hodina Zeme v Komárne

Aj tento rok 25. marca v čase od 20.30 do 21.30 bolo na ikonických stavbách a pamiatkach po celom svete v rámci Hodiny Zeme vypnuté verejné osvetlenie. Mesto Komárno sa takisto zapojilo do tejto kampane, na jednu hodinu sa vyplo osvetlenie na Klapkovom námestí a v pešej zóne.

Tento rok sa do tejto iniciatívy na námestí zapojili aj dve komárňanské základné školy. Žiaci Základnej školy na Pohraničnej ulici a Eötvösovej ulici prišli na zhasnutie osvetlenia spoločne so svojimi učiteľmi pešo od svojej školy až na námestie. Následne, po pol 9-tej, po vypnutí verejného osvetlenia, zdobilo Klapkovo námestie svetlo lampášov prítomných detí. Účastníkov kampane privítal primátor mesta Béla Keszegh.

Najväčšia environmentálna iniciatíva WWF, ktorá spája milióny ľudí po celom svete, je Hodina Zeme. Táto medzinárodná kampaň, ktorá sa každoročne koná v poslednú marcovú sobotu, vyzýva domácnosti a firmy, aby na jednu hodinu zhasli svetlá a vypli elektronické zariadenie, ktoré nie sú nevyhnutné pre ich život, aby týmto aktom upozornili na akútnu potrebu riešiť problémy klimatickej zmeny. Iniciatíva vznikla v roku 2007 v Austrálii a v roku 2008 sa zmenila na celosvetovú.

Do tohtoročnej iniciatívy sa zapojili mestá a obce vo viac ako 200 krajinách, na 60 minút sa do tmy ponorili aj najikonickejšie dominanty celého sveta.