Kultúra 2017. 03. 28.

Hodina Zeme 2017

Hodina Zeme je najväčšou kampaňou Svetového fondu na ochranu prírody, ktorej cieľom je symbolicky upozorniť na akútnu potrebu riešiť problémy ekologických zmien, ale zároveň malými skutkami prispieť k riešeniu problémov s cieľom zvrátiť klimatické zmeny a pomôcť ekosystému planéty. Je to aj výzva k jednotlivcom, k firmám, k mestám, aby na jednu hodinu v čase  zhasli osvetlenie a symbolicky vyjadrili podporu spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty. Do akcie sa po celom svete zapája množstvo miest ale i jednotlivcov. Kampaň začala v roku 2007 v austrálskom Sydney, ale rýchlo sa rozšírila do celého sveta.

Na Slovensku sa do projektu zapája viacero miest, pamiatok a škôl, medzi ktorými je aj Základná škola na Pohraničnej ulici v Komárne. Po úspešných dvoch ročníkoch sa na školskom dvore v sobotu večer 25. marca opäť zišli žiaci, učitelia ale aj mnohí rodičia a priatelia školy, aby si pripomenuli zodpovednosť za našu planétu. Všetci doma vypli svetlá, zapli svoje lampášiky a spoločným sprievodom ulicami Komárna poukázali na dôležitosť posolstva zameraného na klimatické zmeny a svetelné znečistenie. Vzácnym hosťom podujatia bola meteorologička Miriam Jarošová z TV JOJ, ktorá svojim rozprávaním o tom, ako zo správania zvierat a rastlín vieme určiť zmeny v počasí, zaujala malých i dospelých. Spoločná fotografia vyše 130 účastníkov pochodu pred mestskou radnicou, prechádzka detí s lampášikmi nočnými ulicami Komárna vzbudila pozornosť všetkých okoloidúcich. Vypnutím svetiel na jednu hodinu účastníci rozposlali do sveta posolstvo o nutnosti upozorňovať na nebezpečenstvá hroziace z nastupujúcich klimatických zmien. Keďže škola aktívne plní úlohy vyplývajúce z projektu Zelenej školy, aj túto kampaň považuje za jednu zo svojich dôležitých aktivít pre zvýšenie povedomia žiakov o zmenách klímy. Pedagógovia školy viacerými environmentálnymi aktivitami počas celého roka vedú žiakov k uvedomovaniu si správneho správania a konania. Väčšina žiakov postupne mení svoj pohľad na svet, na prírodu a jej zdroje. Pokiaľ dokážeme spoločne zmeniť myslenie detí, dokážeme zmeniť aj svet okolo seba. Je len na nich, ako svoje vedomosti a zručnosti zúročia.

Text a foto: archív ZŠ Pohraničná Komárno