Kultúra 2016. 03. 29.

Školáci a rodičia spoločne na Hodine Zeme 2016

Už po desiaty, na Slovensku siedmy rok sa konala 19. marca najväčšia celosvetová kampaň zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o klimatických zmenách a dôležitosti ochrany našej planéty pod názvom Hodina Zeme.

Podujatie začalo v roku 2007 v austrálskom Sydney, ale rýchlo sa rozšírila do celého sveta, v súčasnosti do takmer 180 krajín. Na Slovensku sa tento rok do projektu zapojilo viac ako 40 miest, 40 pamiatok a 25 škôl medzi ktorými bola aj Základná škola na Pohraničnej ulici v Komárne. Po úspešnom minuloročnom podujatí sa na školskom dvore v sobotu večer opäť zišli žiaci, učitelia ale aj mnohí rodičia a priatelia školy, aby si pripomenuli zodpovednosť za našu planétu. Všetci doma vypli svetlá, zapli baterky a lampášiky a spoločným sprievodom ulicami Komárna poukázali na dôležitosť posolstva zameraného na klimatické zmeny a svetelné znečistenie. Po návrate si zhrnuli hlavné myšlienky Hodiny Zeme, ktoré sú výzvou pre každého z nás. Vypnutím svetiel na jedinú hodinu žiaci rozposlali do sveta dôležité posolstvo o nutnosti upozorňovať na nebezpečenstvá hroziace z nastupujúcich klimatických zmien. Na záver nechýbalo ani tradičné sledovanie nočnej oblohy.

1930699_1272848929399130_6962878807119275674_n

Hodina Zeme je posolstvom nádeje a činu. Keďže škola aktívne plní úlohy vyplývajúce z projektu Zelenej školy, aj tento projekt považuje za jeden zo svojich dôležitých aktivít pre zvýšenie povedomia žiakov o zmenách klímy. Onedlho nebude stačiť len zhasínanie svetiel na hodinu raz za rok. Budúcnosť našej planéty je v rukách nás všetkých. Pedagógovia školy environmentálnymi aktivitami počas celého roka vedú žiakov k tomu, aby si uvedomovali správnosť svojho správania a konania. Je len na nich, ako svoje vedomosti a zručnosti zúročia.

Text: M. Hamranová,
Foto: archív ZŠ Pohraničná Komárno

1823_1272848106065879_7505203663705286286_n 46333_1272847536065936_7499509232855690944_n 10372293_1272848192732537_7975344712399805543_n 10398405_1272847526065937_2223570241587801660_n