Kultúra 2017. 03. 24.

Čarovné kvety

Základná škola na Pohraničnej ulici v Komárne vyhlásila koncom februára druhý ročník výtvarnej súťaže pre deti materských škôl. Tento rok nosná téma súťaže bola Čarovné kvety. Úlohou súťažiacich bolo výtvarne vyjadriť svoj pohľad na prírodu podporený vlastnou fantáziou. Do súťaže sa mohli zapojiť jednotlivci vo veku od 3 do 6 rokov a  ľubovoľnou technikou pripraviť výtvarné spracovanie svojho pohľadu na prírodu.

Do súťaže sa prihlásilo vyše 40 výtvarných prác zo 4 materských škôl z Komárna. Organizátori súťaže veru nemali ľahkú úlohu, veď vybrať najkrajšie z krásnych prác  nebolo jednoduché. 21. marca sa pred budovou školy konala milá slávnosť, vernisáž vystavených prác spojená s odovzdávaním cien. Malých škôlkárov najprv pozdravili spevom deti zo školského speváckeho zboru Škovránčatá, potom sa im prihovorila pani učiteľka Kristínka Sýkorová. Všetky zapojené materské školy obdržali pamätné listy a poukážky na nákup do obchodu s hračkami. Bez cien nezostali ani šikovné deti. Získali vlastné diplomy a farbičky. A ktoré deti boli najkreatívnejšie? Z MŠ Ul. lodná: Stelka Molnárová, Doriska Očkajáková, Nelka Zakálová. Z MŠ Ul. mieru: Hanna Horváth, Nikolettka Bučková, Simonka Lengyelová, Lenka Tóthová a z MŠ Nová Stráž: Rozinka Juhász, Barborka Molnárová. Prítomní rodičia, učitelia, deti ale aj náhodní okoloidúci obyvatelia si potom prezreli všetky vystavené práce a spoločne riešili techniky a farby, hodnotili výtvory na výkresoch. Vďaka patrí všetkým pani učiteľkám z materských škôl, ktoré s deťmi pracovali a prispeli do tejto milej súťaže. Tak dovidenia opäť o rok.

Text a foto: archív ZŠ Ul. Pohraničná KN