Mesto 2021. 12. 09.

Inovatívne vzdelávanie na ZŠ Pohraničnej v Komárne

Program Na každej škole záleží vznikol za účelom reformy školstva: podporuje najmä reformu učiteľov, ponúka im možnosti, ako pracovať so žiakmi inak –  prihovárať sa im moderným jazykom, vedieť  ich zaujať inovatívnymi postupmi a účinnými vyučovacími metódami.

Projekt pod názvom Škola má učiteľov a žiakov baviť, z dielne ZŠ Pohraničnej v Komárne, predstavoval celý rad na seba nadväzujúcich aktivít. Učitelia v rámci neho absolvovali workshopy s lektormi: Dávidom Králikom a Sylviou Oleníkovou ( z Komenského inštitútu), prostredníctvom ktorých spoznali nové metódy a podnety, ktoré aplikovali v každodennej práci so žiakmi. Vytvorili celoškolský vzdelávací projekt, ktorý prebiehal v rôznych vzdelávacích centrách školy ( v odborných učebniach,  v školskej knižnici, v telocvični, v Záhrade, ktorá učí) a bol zameraný na prepájanie predmetov a vekovo zmiešané skupiny. Dvojdňové blokové vyučovanie si vyžadovalo precízny časový harmonogram a výbornú organizáciu. Vekovo zmiešané skupiny žiakov absolvovali počas jedného doobedia vyučovanie  v niekoľkých centrách.

Prvý deň to boli blokovky pre ročníky 1.- 4.: Podoby a premeny času,  Outdoorová matematika a pokusy, Regionálne ornamenty Slovenska a hrnčiarstvo, Dýchaj, relaxuj a zdravo ži!,  Ľudské telo aj po anglicky, Počítame s rozprávkou. Druhý deň bol zameraný na predmety pre ročníky 5.- 9.: Cesta okolo sveta: Turistický slovník, U Dedka Lesoňa, Zakódovaný ostrov, Indícia Ti napovie, Zašifrovaná správa.,  Laboratórna matematika, Pohyb a jeho vplyv na organizmus, Tajné šifry a kódy,  We are different, educated  Europeans (Sme rozliční, vzdelaní Európania), History of music (Dejiny hudby).  Súčasťou vyučovania boli aj novinky – inovatívne učebné pomôcky, ktoré škola zakúpila z finačného grantu projektu.  Všetky aktivity ako aj pomôcky  sú využiteľné v bežnej praxi,  budú obohacovať nielen vyučovací proces, ale škola ich plánuje  predstaviť formou workshopov záujemcom z iných škôl.

Projekt prebiehal pod záštitou grantovej organizácie 365.nadácia v spolupráci s Komenského inštitútom

Katarína Bugáňová, koordinátorka projektu na ZŠ Ul. pohraničná v Komárne