Mix 2020. 02. 25.

Na ZŠ Pohraničnej sa žiaci učia matematiku aj v prírode

V súčasnosti sa viacerí odborníci zhodujú v tom, že dnešná, najmä mladá, generácia trávi čoraz viac času vo vnútri. Okrem rodiny sa aj škola môže spolupodieľať na ozdravujúcej zmene. 

Jednou z možností ako tak urobiť je zaradiť UČENIE (SA) VONKU do bežnej výučby. To viedlo pani učiteľku Mgr. Katarínu Vajkai k nápadu vytvoriť a realizovať svoj mikroprojekt s názvom „Živá matematika v 3. ročníku“. Jeho cieľom je ukázať, že hodiny matematiky môžu byť pre žiakov veľkým zážitkom. Je nesmierne dôležité, aby si žiaci získané matematické poznatky mohli prakticky overiť vo vonkajšom prostredí. Tu sa žiaci aktívnejšie zapájajú do učenia, pohybom na čerstvom vzduchu  a prepojením všetkých zmyslov stimulujú svoje vnímanie. Odhadovanie vzdialeností v teréne, meranie výšok, orientácia v priestore, modelovanie telies, živé hodiny a osová súmernosť v prírode. Poznatky získané cez outdoorové zážitky budú pre nich trvalejšie, ľahšie využiteľné v ďalšom vzdelávaní a v  každodennom živote. Učenie vonku, prepojené  s učením vnútri, vedie žiakov k objavu skutočnej  praktickej matematiky, k jej čaru a krásam.

A ako to teda urobiť?  Stačí, ak namiesto rutinných mechanických  výpočtov zaradíte do vyučovania zaujímavé témy blízke deťom, ktoré vychádzajú z reálnych situácií ako napríklad nakupovanie, plánovanie výletu, príprava oslavy, varenie alebo šitie, pri ktorých si žiaci prehlbujú poznatky, rozvíjajú logické myslenie, priestorové vnímanie, overujú matematické postupy a stratégie. Matematika je nakoniec všade okolo nás. Je skvelou príležitosťou na to, aby sa žiaci naučili systematicky pracovať, byť vytrvalí, sústrediť sa na podstatu, rešpektovať pravidlá, odôvodňovať svoje tvrdenia a kriticky hodnotiť výsledky svojej práce. Hľadať riešenia a pochopiť súvislosti – to sú matematické zručnosti , ktorých osvojenie je nesmierne dôležité. Dôkazom toho, že outdoorové vzdelávanie má pre žiakov veľa výhod, je klíma na školách a v triedach,  ktoré sa už vydali touto cestou.

Projekt Živá matematika sa realizuje s podporou Komenského inštitútu. Je to vzdelávací program, ktorý ponúka učiteľom ročné štúdium, zážitkové workshopy pod vedením špičkových lektorov. Spája nadšených učiteľov, ktorí chcú učiť inak a neboja sa svoje nápady realizovať.

Milí učitelia, pozývame Vás na workshop s ukážkami outdoorového učenia so skúsenými lektorkami dňa 16.3. 2020 na Základnej škole na Ulici pohraničnej.