Značka: ZŠ Pohraničná

Mesto
Deti na ZŠ v Komárne sa zapojili do celoslovenskej iniciatívy. Ľuďom bez domova vyzbierali viac ako 150 párov ponožiek!
Mesto
ZŠ na Pohraničnej ulici má vynovené chemické laboratórium
Mix
Na ZŠ Pohraničnej sa žiaci učia matematiku aj v prírode
Mesto
Na Základnej škole na Pohraničnej ulici odhalili pamätné tabule komárňanských kajakárov
Mix
Hovorme o jedle
Mix
Ročníkové práce na ZŠ Pohraničnej v Komárne
Mix
Úspešní budúci vynálezcovia na ZŠ Pohraničnej v Komárne
Mix
ZŠ Pohraničná v celosvetovej kampani
Mix
Úspech ZŠ Pohraničnej na Odysei Mysle 2018
Kultúra
Čitáreň v predzáhradke ZŠ Pohraničnej v Komárne
Kultúra
Imatrikulácia na ZŠ Pohraničnej
Kultúra
Krajší dvor kde sa hráme, učíme i relaxujeme
Kultúra
Žiaci prezentovali ročníkové práce
Kultúra
Sandberg v rukách žiakov
Kultúra
Hodina Zeme 2017
Kultúra
Čarovné kvety
Kultúra
Jazykové vzdelávanie trocha ináč
Kultúra
Po anglicky opäť trocha ináč
Kultúra
Najkrajší dar je pomáhať!
Kultúra
Imatrikulácie najmladších žiakov školy
Kultúra
Jesenné tvorivé dielne – Deti a rodičia spoločne
Kultúra
Malá detská olympiáda
Kultúra
Deň Zelených škôl na ZŠ Pohraničnej v Komárne
Kultúra
Moja čarovná planéta