Mix 2019. 10. 28.

Hovorme o jedle

Celý minulý týždeň sa niesol v duchu spoznávania zdravého jedla a životného štýlu. Hovorme o jedle- bol projekt realizovaný celou školou od prvého ročníka až po deviaty. Ako sa správne stravovať, ktoré látky sú v potravinách pre nás prospešné a ako raňajky ovplyvňujú celý náš deň a výkon v škole či v práci, nám cez rôzne exkurzie na farmách, pekárni a v sadoch, cez  projektovú činnosť na hodinách približovali učitelia a ľudia povolaní.

Žiaci mali možnosť  sami, podľa Descartovho modelu,  bezprostredne danou subjektívnou skúsenosťou jednotlivca pochopiť, prečo by naše telo malo prijímať rôzne živiny, vitamíny a minerály. Aké zásadné je kupovať čerstvé potraviny od lokálnych pestovateľov a chovateľov. Kreatívnou činnosťou na hodinách výtvarnej výchovy, biológie, matematiky, slovenčiny ale aj cudzích jazykov sa utvrdzovali v poznaní, ktoré jedlá sú zdraviu prospešné a ktoré by sme mali jesť len sporadicky, ba možno vôbec. Tvorili sa plagáty, básne, rozprávania a maľované zátišia, ktoré spestrili chodby našej školy. Ako vyzerá desiata vášho dieťaťa? Za pomoci rodičov, žiakov a učiteľov sa na škole v ranných hodinách pripravovali zdravé  nátierky, ktoré inšpirovali mnohých, aby začali kupovať možno viac strukovín, cvikle alebo cícera.

Nezabudnuteľným zážitkom pre niektorých žiakov štvrtého ročníka bolo pozorovanie zvierat na farmách a každodenný život ľudí, ktorí sa o ne starajú. Úplnou náhodou zažili aj neopakovateľný moment zrodu nového života, keď na svet prišlo teliatko práve počas ich prítomnosti.

Hovorme o jedle nielen v školách, no zapojme do rozhovoru aj našich rodičov a starých rodičov, veď namiesto čokoládovej tyčinky na desiatu môžeme kúpiť radšej jablko z blízkych sadov alebo orechy, ktoré budú určite zdraviu prospešnejšie.

(Mgr. Lucia Králiková, Základná škola Ul. pohraničná 9, Komárno)