Mesto 2019. 10. 29.

Na Základnej škole na Pohraničnej ulici odhalili pamätné tabule komárňanských kajakárov

Slávnostné odhalenie pamätných tabúľ olympijských medailistov v kajaku sa konalo v utorok 29. októbra na Základnej škole na Pohraničnej ulici. Udalosť sa konala v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom.

Pamätné tabule boli odovzdané olympijským kajakárom, a to Erikovi Vlčekovi, Jurajovi Tarrovi, Jurajovi Bačovi a bratom Michalovi a Richardovi Riszdorferovcom. Cieľom pamätných tabúľ bolo pripomenutie a vyzdvihnutie úspechov týchto športovcov, ktorí počas svojho pôsobenia reprezentovali a reprezentujú nielen mesto Komárno ale aj Slovensko.

Udalosti sa zúčastnili aj predstavitelia mesta ako primátor Komárna Béla Keszegh, viceprimátor Ondrej Gajdáč a prednostka Mestského úradu Denisa Kováčová. Na slávnosti nechýbali ani prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel, čestný prezident SOŠV František Chmelár a ďalší pozvaní hostia.

Odhalenie sa konalo v známych priestoroch – na chodbe základnej školy a v príjemnej rodinnej atmosfére, nakoľko sa slávnosti zúčastnili aj deti športovcov, ktoré rovnako navštevujú ZŠ na Pohraničnej ulici ako ich otcovia. Tabule tak kajakári odhalili spolu so svojimi deťmi, ktoré už teraz svojimi úspechmi nasledujú v šľapajách svojich otcov.

Zdroj: Mesto Komárno – Komárom Város