Mix 2018. 08. 09.

Úspešní budúci vynálezcovia na ZŠ Pohraničnej v Komárne

Technická Realizácia Invenčného Zadania – TRIZ – predstavuje metodiku, ktorá sa využíva za účelom objavenia nového riešenia, najmä technických problémov. Spája princíp brainstormingu a fantazírovania a umožňuje netradičným spôsobom nachádzať nové postupy a nápady, ktoré pomáhajú zdokonaliť alebo obnoviť zaužívané metódy.

Zakladateľ metodiky G. S. Altšuller, ruský spisovateľ a bádateľ, preskúmal asi 40 000 vynálezov a následne zostavili 40 princípov – fyzikálnych, chemických a technických, na základe ktorých väčšina vynálezov funguje. Spája princíp brainstormingu a fantazírovania a umožňuje netradičným spôsobom nachádzať nové postupy a nápady, ktoré pomáhajú zdokonaliť alebo obnoviť zaužívané metódy.

Žiaci s mimoriadnym intelektovým nadaním na ZŠ ul. Pohraničnej v Komárne v rámci hodín Obohatenia, pod vedením pani učiteľky Katky Vajkai, sa zaoberali jeden školský rok vynálezmi a spomínanými princípmi. Títo žiaci sú zároveň členmi environklubu Zelená planéta, ktorý aktívne pracuje na škole už niekoľko rokov.

Na začiatku každého mesiaca preskúmali v elektronickom časopise Strom vysvetlený jeden TRIZ princíp: delenie, odčlenenie, bonus navyše, nerovnomernosť, spájanie, univerzálnosť, Matrioška a protitiaž.  Ich úlohou bolo daný princíp využiť pri zhotovení vlastného vynálezu. Súčasťou každého kola TRIZ-Talentu boli aj vedomostné otázky, týkajúce sa existujúcich vynálezov alebo významných vedcov a vynálezcov.

Odborná porota  každý mesiac vybrala niekoľko vynálezov, ktoré postúpili do koncoročného finále a uchádzali sa  o ocenenie Cool vynález roka.  Úspech bol nakoniec mimoriadny:  vynálezy žiakov z Pohraničnej získali 1., 2. aj 3. miesto!

  1. miesto: tím Bomba vedomosti: P. Bujdošová a M. Lopata za vynález „Plávajúca botanická záhrada“
  2. miesto: tím Dva mozgy: A.Halagačková a A. Kis za vynález „Dažďovkový vermikompostér“
  3. miesto: tím BMW ROCK: S. Rácz a D. Hudik za vynález „Reflexné tričko Triflex“

Ďalšími súťažiacimi boli: tímy – HyperAktívny: T. Lukáč a D. Hodek a tím Dievčatá z prírody: N. HluškováP. Patakyová.

Všetci vynálezcovia – Triztalenťáci získali titul  Expert v rebríčku odbornosti za 7 úspešne zvládnutých vedomostných kôl.