Mix 2018. 06. 04.

ZŠ Pohraničná v celosvetovej kampani

Deň vyučovania v prírode je názov celosvetovej kampane, do ktorej je zapojených vyše 100 krajín. V tomto roku sa k nim pridalo aj Slovensko. Medzi prvými školami u nás je aj Základná škola na Ulici pohraničnej v Komárne.

Pedagógovia školy pripravili pre žiakov outdoorové vzdelávanie z rôznych oblastí: matematika, biológia , slovenský jazyk, angličtina, ekológia, technické vyučovanie, výtvarná a hudobná výchova, telesná a dopravná výchova.

Vyučovanie prebiehalo na rôznych stanovištiach v zelenom areály školy vo vekovo zmiešaných skupinách. Vonkajší priestor poskytol aktivity, ktoré u detí rozvíjajú kreativitu, flexibilitu, originalitu, napríklad pri tvorbe plagátu o biodiverzite a  landartového obrazu alebo  pri rozpoznávaní hudobných ukážok. Kritické a hodnotiace myslenie bolo súčasťou nezvyčajnej čitateľskej aktivity v predzáhradnej čitárni. Zelený trávnik v tieni stromu uľahčil cibrenie jazykových znalostí. Praktické skúsenosti a zručnosti nadobudli  pri výrobe biomydla, spracovaní  odpadového papiera na ekotašky, pri naplánovaní a vymeriavaní výsadby vo  vyvýšenom  záhone,  pri rozpoznávaní semiačok, pri siatí a sadení, pri zakladaní kompostéra alebo pri maľovaní betónového plotu. Zdravie a imunitu posilňovali nielen samotným pobytom na čerstvom vzduchu, ale aj pri pohybových aktivitách na dopravnom ihrisku. Pri spolupráci so svojimi rovesníkmi rozvíjali sociálne a komunikačné zručnosti.

Outdoorovou formou vzdelávania chceli učitelia ZŠ Pohraničnej  ukázať žiakom, že aj plnenie rôznych výziev má určité obmedzenia (vrátane osobných limitov), že svoje hranice môžeme posúvať (v rámci osobných možností), že môžeme urobiť chybu a že je to úžasný pocit, keď si uvedomíme, že sme niečo zvládli a posunuli sa ďalej.

Fotogaléria: