Kultúra 2017. 11. 08.

Čitáreň v predzáhradke ZŠ Pohraničnej v Komárne

Zveľaďovanie životného prostredia vlastnými rukami, oživenie zanedbaného miesta v súlade s prírodou a vytváranie útulného kútika pre všetkých, vychováva človeka k zodpovednosti, rešpektu a úcte k svojmu okoliu a životu.