Kultúra 2017. 11. 08.

Čitáreň v predzáhradke ZŠ Pohraničnej v Komárne

Zveľaďovanie životného prostredia vlastnými rukami, oživenie zanedbaného miesta v súlade s prírodou a vytváranie útulného kútika pre všetkých, vychováva človeka k zodpovednosti, rešpektu a úcte k svojmu okoliu a životu.

Členovia klubu Zelená planéta Stromu života, neziskovej organizácie, ktorí sú zároveň žiakmi ZŠ Pohraničnej v Komárne, sa zapojili do projektu Dizajn verejného miesta, podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Za cieľ si dali premeniť predzáhradku pred budovou školy na čitáreň v prírode, uprostred mesta. Navrhli, vypracovali projekt, zrealizovali, zapojili takmer všetkých žiakov, pedagógov a rodičov školy a deti z Materských škôl.
Výsledkom niekoľkomesačnej práce je miesto, prístupné verejnosti, kde si môžu posedieť pri dobrej knihe, diskutovať na hodinách etickej výchovy, tvoriť podľa prírodnej predlohy, starať sa o zeleň či stretnúť sa s priateľmi. Možností využitia je neúrekom.
Pri tvorbe dizajnu čitárne zrecyklovali drevené palety na sedenie, starú školskú skrinku na knižnicu, použitý sud na zachytávanie dažďovej vody pre vysadené kríky a kvety, ktoré zakúpili výlučne od miestneho pestovateľa. Z kameňov a drevených pníkov vytvorili kvetinový záhon.
Ako dar od rodičov pribudol aj nový strom, od priateľov školy niekoľko knižiek do čitárne a bicykel od babičky – ako symbol zastavenie sa na chvíľu. Takže ak pôjdete okolo: Zastavte sa po jednu! Ste srdečne vítaní.

Katarína Bugáňová, 
vedúca klubu Zelená planéta