Fotky 2018. 03. 27.

Oslava predškolákov vo veľkej škole

Každý rok pripravujú v Základnej škole na Ul. Pohraničná v Komárne  bohatý program pre predškolákov z materských škôl, aby mali možnosť spoznať školské prostredie ešte pred zápisom do 1. ročníka. Vyhlasujú  pre deti výtvarnú súťaž spojenú s vernisážou ich prác,  školu môžu prebádať v Labyrinte predškoláka a tiež stráviť skvelé popoludnie so staršími  kamarátmi v školskom klube detí.  

Tento rok to bol už 5. ročník náučno-zábavného programu Labyrint predškoláka s podtitulom Oslava. Keďže škola tento rok oslavuje 125 rokov od postavenia  budovy školy, bolo jasné, že na oslave ani predškoláci nemôžu chýbať. Na deti čakali  štyri sudičky, ktoré ich sprevádzali odbornými učebňami.

Škôlkári sa naučili pesničku o škole a  zahrali si na hudobných nástrojoch, v biochemickom laboratóriu si vyrobili čarovný trblietavý elixír, v lego učebni si preverili svoje matematicko-logické schopnosti nielen v stavaní modelov lega, ale rýchle pršteky na tabletoch a interaktívnej tabuli, vo fitku si zacvičili a v hrnčiarskej dielni šikovnými ručičkami vyrobili hlinené misky. Hračkou bolo tiež stavanie obrovskej torty a vytvorenie  veľkého puzzle. Sudičky preto odmenili šikovných bádateľov vzácnymi tehličkami, ktoré symbolizovali všetko to, čo jedna skvelá škola potrebuje do vienka, aby sa jej darilo.

 

Veľká vďaka patrí kolegyniam z materských škôl, ktoré prijali pozvanie a  deťom dali tak možnosť zažiť nezabudnuteľné dopoludnie.

Základná škola Pohraničná ďakuje MŠ Eötvösa, MŠ K. Kacza, MŠ Kapitánova, MŠ Lodná, MŠ Mederčská, MŠ Mieru, MŠ  Nová Stráž za skvelú spoluprácu a navzájom si želajú veľa šikovných, šťastných detí a spokojných rodičov.

Poďakovanie patrí aj pedagógom ZŠ Pohraničnej, ktorí svojou kreativitou a profesionálnym prístupom pripravili deťom deň  plný smiechu, poznania a dobrej nálady.

Vernisáž výtvarných prác detí z materských škôl sa uskutoční 4. apríla 2018 o 15,00 hod. pred budovou školy.

Podrobnejšie info: www.zspohranicna.sk

(Mária Hamranová)