Mesto 2023. 01. 04.

Ďulov Dvor sa obohatil o vonkajšie fitness stroje

Mestu ich podaroval Milan Čepregi, riaditeľ spoločnosti Ilmont. Vďaka tomuto sa rozšíril relaxačný park.

Na dvoch stanovištiach sú k dispozícii 4 rôzne stroje s dvojjazyčným návodom na použitie, ktoré napomáhajú k správnemu cvičeniu. Stroje sú podobné tým, ktoré sa nachádzajú aj pri Vodárenskej veži, Ružovom sade a Bauringoch, čiže sú vhodné na denné cvičenie rovnako pre mladých aj starších.

Zdroj: Mesto Komárno