Región 2016. 01. 04.

Elektromagnetické žiarenie

Spoločnosť VUJE a.s. s finančnou podporou Výskumnej agentúry spracovalo a ukončilo projekt Ochrany obyvateľstva SR pred účinkami elektromagnetických polí. Na stránke www.emp.vuje.sk má každý možnosť pozrieť si vo forme máp elektromagnetické žiarenie na Slovensku. Okrem máp elektromagnetických polí stránka obsahuje aj informácie o umiestnení zdrojov elektromagnetických polí, výsledky monitorovania, vybranú fotodokumentáciu, ako aj popis problematiky.

-Mesto Komárno-