Mesto 2022. 01. 24.

Erasmus+ v čase pandémie: Prvé stretnutie nového medzinárodného projektu v Grécku

Jedným z mimoriadne úspešných prostriedkov výchovy a vzdelávania súčasnosti je zapájanie študentov do medzinárodných projektov, ktoré dopĺňajú a rozširujú „školské vedomosti“ a zároveň umožňujú našej mládeži spoznávať rovesníkov z európskych krajín, odlišnosti v spôsobe života, štúdia, kultúry.

I keď máme bohaté skúsenosti s organizovaním či zapájaním sa do takýchto projektov, v čase pandémie nebolo jednoduché pripraviť stretnutie „piatich krajín“. Avšak nevzdali sme sa. Po opakovanom plánovaní, presúvaní, rušení a znovu organizovaní – kvôli covidovým obmedzeniam, sa nám konečne podarilo zrealizovať prvé projektové stretnutie v gréckom meste Alexandroupolis.  

Po viacerých virtuálnych stretnutiach sa študenti a pedagógovia Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Komárne v dňoch 22. – 26. 11. 2021 osobne spoznali s rovesníkmi z partnerských stredných škôl z Litvy, Portugalska, Rumunska a Grécka v rámci projektu Erasmus+: Finančná gramotnosť – cesta k vedomému konzumu (Projekt Erasmus+ Financial Literacy – Path To Conscious Consumerism, 2020-1-LT01-KA229-077899_3).

Po srdečnom privítaní v partnerskej strednej škole v Grécku nasledovali dni plné nových vedomostí, skúseností a zážitkov. V rámci projektových aktivít sme analyzovali výsledky dotazníkového prieskumu zameraného na šetrenie a „míňanie“ mladých. Bolo zaujímavé zistiť, že napríklad to, čo je pre našich študentov samozrejmosťou – vlastniť platobnú kartu, je pre gréckych študentov absolútne netypické. Rozdiely boli aj v odlišnom postoji žiakov rôznych krajín pri voľbe nakupovaného tovaru s ohľadom na ochranu životného prostredia. V rámci diskusie jednotlivé tímy z partnerských škôl predstavili zopár užitočných typov na šetrenie vodou, elektrickou energiou, plastom a potravinami. Zaujímavou aktivitou bola aj práca v medzinárodne zmiešaných skupinách, ktorých úlohou bolo vymyslieť tzv. Green business idea, teda podnikateľský nápad šetrný k životnému prostrediu. Počas päťdňového projektového stretnutia sme mali možnosť vidieť viacero spôsobov udržateľného podnikania, podporu mestskej samosprávy v oblasti ekologickej dopravy, ako aj ekologické podnikanie lokálnych remeselníkov. Bohatý program previedol účastníkov cestou k finančnej gramotnosti s dôrazom na zváženie svojich potrieb, rozumné použitie peňazí a ohľaduplnosť k našej Zemi. Ochutnávka miestnych špecialít, spoznávanie gréckej histórie, zapojenie sa do typických gréckych tancov, boli vyvrcholením fantastického projektového stretnutia, ktoré prevýšilo všetky naše očakávania. Rozlúčili sme sa v nádeji, že sa znovu osobne stretneme v marci 2022, kedy účastníkov privíta partnerská škola v Rumunsku.

                                                                                                                                          Ing. Andrea Hajabácsová, SOŠ OaS Komárno