Mesto 2021. 12. 09.

Študenti ZŠ Komenského absolvovali študijný pobyt v Írsku

Keď sme po prvý raz počuli, že sa naše deti, žiaci deviateho ročníka ZŠ J.A. Komenského, v triede s jazykovým zameraním zúčastnia „v rámci školy“ dvojtýždňového študijného pobytu v Írsku, boli sme nadšení. O akú úžasnú udalosť v skutočnosti pôjde, sme však netušili ani zďaleka.

Naše deti sú už doma, a ja sa musím podeliť so svojimi zážitkami a pocitmi, ktoré sme ako rodičia intenzívne prežívali.

Na samotnom začiatku celej akcie bol obrovský entuziazmus a odhodlanie pána učiteľa Mgr. Jána Makovníka, ktorý vypracoval projekt s názvom „Rozpínajme horizonty“ v rámci programu ERASMUS. A uspel! Vďaka tomu a vďaka podpore vedenia školy, sa mohli začať rozsiahle prípravy na odlet prvej skupiny 10-tich žiakov do Írskeho mesta Galway na dvojtýždňový pobyt v tamojšom Galway Cultural Institute. A v dnešnej dobe covidovej to boli prípravy naozaj rozsiahle, bolo im treba obetovať mnoho voľného času a nie nášho, ale pána učiteľa Makovníka. My rodičia sme iba postupne odkrývali, čo všetko sa za dátumom odchodu do Írska skrýva.

Ako prvé absolvovali žiaci jazykové skúšky, ktoré boli podmienkou účasti na projekte. Skúšky dopadli nad očakávanie a za vynikajúcu úroveň znalosti angličtiny patrí vďaka najmä triednej pani učiteľke Mgr. Adriane Gubánovej.

Nastal deň odletu. V nedeľu 24.10.2021 sa stretávame o 3,30 pred školou a deti odovzdávame pánovi učiteľovi Mgr. Makovníkovi a pani učiteľke Mgr. Anetke Kamocsaiovej. Pre rodiča zvláštny pocit, keď vaše dieťa opúšťa na relatívne dlhý čas domov, dokonca krajinu. A bez vás…

Netrpezlivo sme čakali na každú jednu správu a pán učiteľ Makovník nám ich trpezlivo a pravidelne posielal … od momentu odletu až po návrat domov. Všetky informácie sme dostávali prostredníctvom aplikácie Edupage, minimálne dvakrát denne a tiež v rámci blogu, v ktorom bol popísaný každý jeden deň aj s fotkami tak, že sme mohli prežívať tie emócie spolu s našimi deťmi.  A boli to neskutočné emócie, každý jeden deň sme zažívali dávku nadšenia, hrdosti na naše deti, keď sme čítali, ako ich tamojší lektori chvália, akí sú jazykovo perfektní, aký majú rozhľad, ako vedia diskutovať na akékoľvek témy, skrátka superlatívy, ktoré každý rodič číta a počúva s nadšením a zároveň s pokorou. Naše obavy o deti v cudzom svete sa rozplynuli veľmi rýchlo, hneď sme zistili, že sú v dobrých rukách obetavých pedagógov každý jeden deň nonstop.

Keďže boli deti v rámci projektu boli ubytované po dvoch priamo v írskych rodinách, a to každá dvojica v inej časti mesta, zažili aj inú kultúru, mali možnosť rozširovať svoje konverzačné schopnosti v anglickom jazyku aj s bežnými ľuďmi a zároveň spoznať, ako Íri žijú, čo jedia, akí sú.

Vo svojej škole, do ktorej sa každé ráno dopravili sami, či už autobusom alebo pešo, následne diskutovali so svojimi lektormi o životnom prostredí, globálnom otepľovaní, infraštruktúre, ekonomických aspektoch, čím rozširovali svoje obzory, získavali skúsenosti, zvyšovali svoje zdravé sebavedomie, čo ich bude určite motivovať, aby toto všetko zúročili na stredných školách, kam sa budú tento rok hlásiť.

Sme vďační aj hrdí na to, že naše deti dostali túto možnosť reprezentovať svoju krajinu, svoju školu a aj seba samých v zahraničí, a že na to boli naozaj kvalitne pripravení po všetkých stránkach, ktoré môže škola poskytnúť. Ďakujeme aj touto cestou všetkým pedagógom ZŠ J.A. Komenského, ktorí pomáhali zrealizovať tento projekt a podporovali ho. Stále sa utvrdzujeme v tom, že táto škola má skvelých „učiteľov so srdcom“, pre ktorých je ich povolanie poslaním a pani riaditeľku, PaedDr. Zuzanu Langschadlovú, ktorá ich v tomto poslaní maximálne podporuje a školu neustále rozvíja.

Rodič asi málokedy dokáže nazrieť tak hlboko do úsilia a práce celej školy, jej vyučovacieho a vzdelávacieho procesu, ako v takejto chvíli. Po toľkých pochvalách, ktoré tam títo študenti zožali, sme viac než spokojní a hrdí na to, že boli a ešte chvíľu budú, súčasťou tejto školy a držíme jej palce aj do ďalších skvelých projektov. Sme si istí, že tento nebol posledný.

Rodiny Baloghová, Kartavtsevová, Kellerová, Kinzerová, Masárová, Obuchová, Pénzesová, Tran Trong, Zauková