Mesto 2017. 10. 17.

Fico a Orbán otvorili stavbu cezhraničného mosta na Dunaji

Predseda vlády SR Robert Fico spolu s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom dnes v severomaďarskom meste Komárom slávnostne otvoril stavbu cezhraničného mosta na Dunaji medzi Komáromom a Komárnom na slovenskej strane rieky.

Málokedy sa vidí v politike, že podá človek ruku, a platí to. Stretávame sa s politikmi, ktorí podávajú ruku a na druhý deň hovoria niečo úplne iné,“ povedal Fico v súvislosti s vynikajúcimi slovensko-maďarskými dvojstrannými vzťahmi. Súčasne za to predsedovi maďarskej vlády vyjadril svoju vďaku a poznamenal, že medzi nimi už roky platí to, čo si vzájomne povedia.
Slovenský premiér Orbánovi s radosťou pripomenul, že jeho vláda robí všetko pre to, aby sa maďarská národnostná menšina, ktorá je veľmi významná, cítila dobre. „Musím poďakovať aj môjmu koaličnému partnerovi Bélovi Bugárovi za to, že sme podľa programového vyhlásenia vlády urobili v poslednom čase toľko, čo sa možno nepodarilo za predchádzajúce obdobia,“ konštatoval Fico s poznámkou, že to bolo možné iba preto, lebo neexistuje žiadne napätie v slovensko-maďarských vzťahoch.
Predseda slovenskej vlády vyjadril túžbu zachovať si zdravý rozum v európskej politike, ako to robia spolu s maďarským premiérom. „Máme rovnaký názor na migráciu a myslíme si, že základnou podmienkou je chrániť vonkajšie hranice Schengenu a že je hrubým porušením pravidiel a sľubov, ktoré boli dané, ak sa teraz začínajú realizovať vnútorné kontroly na vnútorných hraniciach EÚ,“ podotkol Fico, podľa ktorého by sa o budúcnosti Únie malo rozhodovať spoločne bez ohľadu na to, či daná krajina je alebo nie je v eurozóne, pričom ale treba zohľadniť existujúce špecifiká jednotlivých krajín.

„Súčasná udalosť je dobrým príkladom toho, že Dunaj nás Maďarov a Slovákov neoddeľuje od seba, ale práve naopak, spája,“ zdôraznil Orbán. Pripomenul, že pri otvorení mosta Márie Valérie medzi Ostrihomom a Štúrovom v roku 2001 pracovali SR a Maďarsko na tom, aby sa vybudovali kontakty medzi Západom a Východom, aby krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) mohli spolu vstúpiť do Európskej únie.

„Vtedy sme si mysleli, že ten stav, že vonkajšie hranice Európy budú zatvorené a vnútorné zas otvorené, bude dlhodobý. Teraz vidíme, že to tak nie je,“ dodal maďarský premiér, podľa ktorého predsedovia vlád V4 minulý týždeň v Bratislave potvrdili, že chcú, aby vonkajšie hranice boli opäť chránené a vnútorné zasa naďalej otvorené.
Orbán ocenil, že V4 stojí na pevných základoch, pretože na čele stredoeurópskych krajín stoja lídri, ktorí okrem svojej vlasti rozmýšľajú aj v intenciách strednej Európy.

„Spoločne sme spoznali, že oba národy budú ešte úspešnejšie, ak pozdĺž našich hraníc vznikajú nové prepojenia, vzťahy a kontakty,“ dodal maďarský ministerský predseda, ktorý poďakoval Ficovi za vynikajúce vzájomné slovensko-maďarské vzťahy.

„Nech nový most bude symbolom toho, že ubránime vonkajšie hranice Európy a naďalej budú otvorené vnútorné hranice. Nech je to dôkazom toho, že Slováci a Maďari, my, občania Európy, veríme v takú Európu, kde sú hranice priechodné,“ uzavrel Orbán.

V súčasnosti je Komárno s Komáromom spojené jediným cestným mostom. Po novom 600-metrovom moste cez Dunaj budú môcť jazdiť aj ťažké nákladné vozidlá, ktoré nebudú viac prechádzať cez Komárno a Komárom. Obchádzaním miest sa zvýši kvalita života ich obyvateľov, zväčší sa bezpečnosť premávky a zrýchli sa doprava. Na moste bude tiež chodník pre chodcov a cyklistov a dôjde k prepojeniu prístavov v Komárne a Komárome.
V júni 2018 bude ukončené vybudovanie pilierov a začne sa montáž oceľovej nosnej konštrukcie. Dokončenie celého mosta je naplánované na koniec roku 2019. Medzivládnu dohodu o výstavbe medzi vládami SR a Maďarska podpísali v roku 2012. V roku 2014 boli vydané stavebné povolenia na obidvoch stranách a v roku 2015 získali obe krajiny grant na spolufinancovanie z európskych fondov z programu CEF – Nástroj na prepojenie Európy.

(tasr, foto: AhojSzia)