Región Dél-komárom 2021. 12. 06.

Folklórny súbor z Komáromu oslavuje svoje 35. narodeniny

Súbor Garabonciás, ktorý oslavuje tento rok 35. narodeniny usporiadal v Kultúrnom dome Sándora Petőfiho v Almásfüzitó svoju tradičnú Ondrejskú galashow. Program, ktorý predstavuje tance a veselice spojené so slávnym dňom, vysnívali zakladatelia súboru a odvtedy sa podujatie koná každoročne.

Okrem Folklórneho tanečného súboru Garabonciás z Komáromu sa na pódiu predstavil aj Folklórny tanečný súbor Pötörke z Taty.

Tanečníci Pötörkés spestrili večer tancami a na báseň Sándora Petőfiho vznikla nevšedná choreografia v réžii Lászlóa Pőczeho, umeleckého šéfa Garabonciás.

Zdroj: komarom.hu